Przy używaniu 64 bitowych dystrybucji na desktopie występuje problem z używaniem Flasha, ew innych 32 bitowych aplikacji, np Raw Therapee. Rozwiązania są 2: 1.Zainstalować biblioteki 32 bitowe w naszym systemie. 2.Stworzyć sobie 32bitowego chroota i odpalać przeglądarkę przez dchroot

Przedstawię krok po kroku rozwiązanie nr 2. Które, możemy zastosować tylko jako instrukcje do postawienia chroota 32 bitowego, który posłuży nam jako builder do paczek używanych już bez dchroota (patrz: multilib czyli mieszamy architekture 64 i 32bit)

Krok po kroku:

# cd /opt
# mkdir pld32
# cd pld32
# wget ftp://ftp1.pld-linux.org/people/hawk/cri/chroots/pld-titanium-i686.tar.lzma
# lzma -dk pld-titanium-i686.tar.lzma
# tar -xvf pld-titanium-i686.tar
# chroot /opt/pld32 /bin/bash

Warto też zajrzeć w ogóle do ftp://ftp1.pld-linux.org/people/hawk/cri/chroots/ i wybrać najbardziej nam odpowiadający plik - do wyboru jest kilka różnych architektur na Titanium i TH.

lftp ftp://ftp1.pld-linux.org/people/hawk/cri/chroots/
ls

I będąc już w systemie 32bitowym instalujemy ulubioną przeglądarkę i wtyczkę do Flasha. Tworzymy użytkownika o takiej samej nazwie i UID jak na systemie 64bitowym.

Na systemie bazowym potrzebna będzie nam paczka *dchroot*.

Oraz dla ułatwienia sobie życia dwa poniższe skrypty:

chroot_mount.sh

#!/bin/sh
CHROOTPATH="/opt/pld32"

cp -L /etc/resolv.conf $CHROOTPATH/etc/ &&
mount --bind /dev $CHROOTPATH/dev &&
mount --bind /tmp $CHROOTPATH/tmp &&
mount -t proc proc $CHROOTPATH/proc &&
mount -t sysfs none $CHROOTPATH/sys &&
mount --bind /home $CHROOTPATH/home/users/grizz/64bithome
chroot $CHROOTPATH

Przedostatnia linijka podpina nam katalog domowy z systemu bazowego do folderu 64bithome w katalogu domowym użytkownika na systemie 32bitowym. Dla większej integracji (wszelkie ustawienia) można podpiąć bezpośrednio w katalogu domowym, a nie dodatkowym folderze.

chroot_umount.sh

#!/bin/sh
CHROOTPATH="/opt/pld32"

umount $CHROOTPATH/dev &&
umount $CHROOTPATH/tmp &&
umount $CHROOTPATH/proc &&
umount $CHROOTPATH/sys &&
umount $CHROOTPATH/home/users/grizz/64bithome#  

Edytujemy plik /etc/dchroot.conf (na systemie bazowym) Wpisując:

pld32 /opt/pld32

Aplikację 32bitową odpalamy następująco:

xhost + 

Spod użytkownika, który ma odpalone Xy Można dodać do .bashrc / .zshrc

dchroot -d "konqueror"

Oczywiście najwygodniej stworzyć sobie skrót.

Gotowe.

Artykulik z:http://grizz.pl/32bitowy_chroot

pl/przewodniki/32-bitowy-chroot-czyli-aplikacje-32bitowe-w-systemnie-64bitowym.txt · Last modified: 2010/06/08 12:49 by light-i
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light