Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:32-bitowy-chroot-czyli-aplikacje-32bitowe-w-systemnie-64bitowym [2010/06/08 12:47]
light-i Dodanie adnotacji o dostępności różnych wersji spakowanych chroot-ów
pl:przewodniki:32-bitowy-chroot-czyli-aplikacje-32bitowe-w-systemnie-64bitowym [2010/06/08 12:49] (current)
light-i Ach te byczki..
Line 15: Line 15:
 # tar -xvf pld-titanium-i686.tar # tar -xvf pld-titanium-i686.tar
 # chroot /opt/pld32 /​bin/​bash</​code>​ # chroot /opt/pld32 /​bin/​bash</​code>​
-//Warto też zajrzeć w ogóle do ftp://​ftp1.pld-linux.org/​people/​hawk/​cri/​chroots/​ i wybrać najbardziej nam odpowiadający plik - do woboru ​jest kilka różnych architektur na Titanium i TH.// <​code>​lftp ftp://​ftp1.pld-linux.org/​people/​hawk/​cri/​chroots/​+//Warto też zajrzeć w ogóle do ftp://​ftp1.pld-linux.org/​people/​hawk/​cri/​chroots/​ i wybrać najbardziej nam odpowiadający plik - do wyboru ​jest kilka różnych architektur na Titanium i TH.// <​code>​lftp ftp://​ftp1.pld-linux.org/​people/​hawk/​cri/​chroots/​
 ls</​code>​ ls</​code>​
 I będąc już w systemie 32bitowym instalujemy ulubioną przeglądarkę i wtyczkę do Flasha. I będąc już w systemie 32bitowym instalujemy ulubioną przeglądarkę i wtyczkę do Flasha.
pl/przewodniki/32-bitowy-chroot-czyli-aplikacje-32bitowe-w-systemnie-64bitowym.txt · Last modified: 2010/06/08 12:49 by light-i
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light