Link to this comparison view

pl:przewodniki:bcm4138-wpa2 [2008/02/23 00:00] (current)
prism draft, dokończę później
Line 1: Line 1:
 +====== Sterownik karty ======
 +Karta BCM4138 może zostać uruchomiona na dwa sposoby:
 +  * dzięki ndiswrapperowi wykorzystującemu sterowniki dla Windows,
 +  * dzięki natywnemu sterownikowi b43 obecnemu w kernelach >= 2.6.24.
  
 +Ten poradnik nie skupia się na opisie pierwszej metody. Autor używał jej do czasu pojawienia się modułów b43 obsługujących kartę natywnie, lecz nie udało mu się uruchomić trybu WPA2 (WPA było szczytem możliwości).
 +
 +===== Moduł b43 =====
 +Obecny jest w kernelach od wersji 2.6.24. Uwaga: do poprawnej pracy modułu wymagana jest instalacja pakietu ''​kernel-pcmcia''​ - bez niego przy wczytywaniu modułu pojawiają się błędy związane z nierozwiązanymi symbolami.
pl/przewodniki/bcm4138-wpa2.txt · Last modified: 2008/02/23 00:00 by prism
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light