Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:blyskawiczna-konfiguracja-x-window [2009/12/18 22:03]
qwiat
pl:przewodniki:blyskawiczna-konfiguracja-x-window [2010/03/13 16:51] (current)
amateja literówka
Line 20: Line 20:
   # X   # X
  
-Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczymy zupełnie czarny ekran. Teraz możemy się przełączyć z powrotem na macierzystą konsolę (skrótem **Ctrl+Alt+Fx**) i zakończyć działanie X-serwera za pomocą **Ctrl+C**. Gdy brak wam tradycyjnej kiedyś czaro-białej kratki, uruchomcie X-serwer z parametrem ''​--reto''​. ​+Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczymy zupełnie czarny ekran. Teraz możemy się przełączyć z powrotem na macierzystą konsolę (skrótem **Ctrl+Alt+Fx**) i zakończyć działanie X-serwera za pomocą **Ctrl+C**. Gdy brak wam tradycyjnej kiedyś czaro-białej kratki, uruchomcie X-serwer z parametrem ''​--retro''​. ​
  
 Teraz możemy uruchamiać środowisko graficzne za pomocą menedżera logowania GDM/KDM lub w sposób antyczny za pomocą programu //startx//. Teraz możemy uruchamiać środowisko graficzne za pomocą menedżera logowania GDM/KDM lub w sposób antyczny za pomocą programu //startx//.
pl/przewodniki/blyskawiczna-konfiguracja-x-window.txt · Last modified: 2010/03/13 16:51 by amateja
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light