Link to this comparison view

pl:przewodniki:bonding-kart-sieciowych [2010/08/08 20:21]
qwiat utworzono
pl:przewodniki:bonding-kart-sieciowych [2011/04/22 12:52] (current)
qwiat [Uruchomienie]
Line 60: Line 60:
 Na liście interfejsów powinno się pojawić "​urządzenie"​ ''​bond0''​. Na liście interfejsów powinno się pojawić "​urządzenie"​ ''​bond0''​.
  
 +===== Diagnostyka =====
 +
 +
 +Z pseudosystemu plików /sys możemy odczytać wiele informacji diagnostycznych o działającym bondingu:
 +<​code>​
 +cat /​sys/​class/​net/​bond0/​bonding/​mode
 +cat /​sys/​class/​net/​bond0/​bonding/​slaves
 +</​code>​
pl/przewodniki/bonding-kart-sieciowych.txt · Last modified: 2011/04/22 12:52 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light