Bootsplash

Instalacja kernela

Aktualnie jedyny kernel, który poprawnie współpracuje z bootsplash-em w PLD to kernel-desktop z branch-a Titanium.

W przypadku Titanium wystarczy zainstalować pakiet kernel-desktop z głównego repo w poldku.

W przypadku Th należy zbudować sobie kernel-desktop.spec ręcznie, lubteż ściągnąć pakiet kernel-desktop z ftp://ftp.pld-linux.org/branches/titanium/PLD/ i zainstalować ręcznie:

rpm -Uvh kernel-desktop-*.rpm

Instalacja i konfiguracja bootsplash

Instalujemy pakiet bootsplash oraz wybrany theme dla niego. Do wyboru mamy:

bootsplash-theme-black
bootsplash-theme-blackbyshad
bootsplash-theme-darkblue
bootsplash-theme-livecd

Instalacja:

poldek -i bootsplash bootsplash-theme-<nazwa>

Teraz należy ustawić wybrany theme jako domyślny w pliku

/etc/sysconfig/bootsplash
# bootsplash theme... You have to have installed one
THEME=darkblue

Konfiguracja geninitrd

geninitrd od wersji 10000.11 posiada już w pliku konfiguracyjnym odpowiedni wpis, ale można go również zastosować do wersji starszych. Edytujemy zatem plik

/etc/sysconfig/geninitrd

i ustawiamy zmienna BOOT_SPLASH na yes:

## Should we use splash image?
## Use bootsplash with vesafb
BOOT_SPLASH=yes
## Use splashutils
#FB_SPLASH=yes

Czas przegenerowac initrd z obsługa bootsplash:

geninitrd -v -f /boot/initrd-2.6.xx-desktop-xx.gz 2.6.xx-desktop-xx

, gdzie 'xx' to numery wersji aktualnie zainstalowanego kernela.

Jeżeli ustawienia geninitrd są poprawne, to podczas regenerowania initrd pod koniec powinny pojawić się podobne komunikaty:

geninitrd: Generating bootsplash
geninitrd: Added 1024x768 darkblue theme to initrd.

Jeśli na końcu, z jakiegoś powodu, nie będzie tych 2 linijek, do geninitrd dodajemy –with-bootsplash, np:

geninitrd -v -f --with-bootsplash /boot/initrd-2.6.xx-desktop-xx.gz 2.6.xx-desktop-xx

Bootloader

Aby bootsplash się pojawił podczas startu systemu, musimy jeszcze dodać odpowiedni wpis do parametrów startowych dla kernela, w pliku konfiguracyjnym bootloadera (lilo/grub). W tym celu edytujemy plik /boot/grub/menu.lst (w przypadku grub-a) lub /etc/lilo.conf (w przypadku lilo) i dopisujemy:

  • lilo
append="splash=silent quiet" vga=791
  • grub - na końcu lini „kernel=” należy dopisać
splash=silent vga=791

(gdzie 791 odpowiada rozdzielczosci ekranu).

  • rc-boot
APPEND="splash=silent quiet"
VGA=791

Reboot

Po wykonaniu tych czynności robimy reboot i cieszymy się z graficznego startu w naszym ukochanym PLD ;-)

pl/przewodniki/bootsplash.txt · Last modified: 2009/04/30 23:11 by simh
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light