Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:bootsplash [2009/04/30 15:35]
paszczus dodany opis dla rc-boot
pl:przewodniki:bootsplash [2009/04/30 23:11] (current)
simh dodana linikja i poprawiona literówka
Line 32: Line 32:
  
 Czas przegenerowac initrd z obsługa bootsplash: Czas przegenerowac initrd z obsługa bootsplash:
-<​code>​geninird ​-v -f /​boot/​initrd-2.6.xx-desktop-xx.gz 2.6.xx-desktop-xx</​code>​ , gdzie '​xx'​ to numery wersji aktualnie zainstalowanego kernela.+<​code>​geninitrd ​-v -f /​boot/​initrd-2.6.xx-desktop-xx.gz 2.6.xx-desktop-xx</​code>​ , gdzie '​xx'​ to numery wersji aktualnie zainstalowanego kernela.
  
 Jeżeli ustawienia geninitrd są poprawne, to podczas regenerowania initrd pod koniec powinny pojawić się podobne komunikaty: ​ Jeżeli ustawienia geninitrd są poprawne, to podczas regenerowania initrd pod koniec powinny pojawić się podobne komunikaty: ​
 <​code>​geninitrd:​ Generating bootsplash <​code>​geninitrd:​ Generating bootsplash
 geninitrd: Added 1024x768 darkblue theme to initrd.</​code>​ geninitrd: Added 1024x768 darkblue theme to initrd.</​code>​
 +
 +Jeśli na końcu, z jakiegoś powodu, nie będzie tych 2 linijek, do geninitrd dodajemy --with-bootsplash,​ np:
 +<​code>​geninitrd -v -f --with-bootsplash /​boot/​initrd-2.6.xx-desktop-xx.gz 2.6.xx-desktop-xx</​code>​
  
  
pl/przewodniki/bootsplash.txt · Last modified: 2009/04/30 23:11 by simh
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light