Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:budowanie-niestandardowego-kernela [2008/07/08 09:43]
paszczus ./builder by zawsze byla aktualna wersja
pl:przewodniki:budowanie-niestandardowego-kernela [2009/08/08 22:50] (current)
qwiat
Line 18: Line 18:
 ====== Moduły spoza jądra ====== ====== Moduły spoza jądra ======
  
-Aby zbudować moduły spoza źródeł jądra potrzebujemy pakiet ''​kernel-module-build'',​ który jednak nie jest budowany domyślnie. Dlatego teraz zbudujemy pakiety niezależne od architektury (''​kernel-module-build'',​ ''​kernel-source'',​ itd.). Jeśli, dopiero co budowaliśmy kernel (jak wyżej), to możemy użyć szybszej metody: +Aby zbudować moduły spoza źródeł jądra potrzebujemy pakiet ''​kernel-module-build'',​ który jednak nie jest budowany domyślnie. Dlatego teraz zbudujemy pakiety niezależne od architektury (''​kernel-module-build'',​ ''​kernel-source'',​ itd.). Jeśli, dopiero co budowaliśmy kernel (jak wyżej), to możemy użyć szybszej metody, w katalogu ~/​rpm/​packages
-  ./​repackage.sh kernel-vanilla.spec --with noarch+  ./​repackage.sh ​kernel-vanilla/​kernel-vanilla.spec --with noarch
  
 w przeciwnym wypadku: w przeciwnym wypadku:
pl/przewodniki/budowanie-niestandardowego-kernela.txt · Last modified: 2009/08/08 22:50 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light