Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl:przewodniki:budowanie-z-cvs [2009/10/11 18:56]
dirdival dodano Warto wiedzieć, że ...
pl:przewodniki:budowanie-z-cvs [2009/10/13 15:38]
dirdival
Line 87: Line 87:
 Na przykład: Na przykład:
     $ builder --with gnome --with gtk --without kde celestia     $ builder --with gnome --with gtk --without kde celestia
-Będzie to oznaczało, że chcemy zbudować paczkę //​celestia//​ ze wsparciem dla //​gnome// ​oraz //​gtk//, ​a nie chcemy wsparcia dla środowiska //​kde//​. ​+Będzie to oznaczało, że chcemy zbudować paczkę //​celestia//​ ze wsparciem dla //gnome// a nie chcemy wsparcia dla środowiska //​kde//​. ​
  
 Możemy podawać wiele parametrów budowania w dowolnej kolejności. Po ich ustawieniu skrypt //builder// poinformuje nas, że je wykrył, otaczając wybrane flagi ostrymi nawiasami: Możemy podawać wiele parametrów budowania w dowolnej kolejności. Po ich ustawieniu skrypt //builder// poinformuje nas, że je wykrył, otaczając wybrane flagi ostrymi nawiasami:
-    $ builder --with gnome --with gtk --without kde celestia+    $ builder --with gnome  --without kde celestia
     builder: SMP make flags are set to -j4     builder: SMP make flags are set to -j4
     # $Revision: 1.71 $, $Date: 2008/09/02 19:37:50 $     # $Revision: 1.71 $, $Date: 2008/09/02 19:37:50 $
     ​     ​
     Building celestia.spec with the following conditional flags:     Building celestia.spec with the following conditional flags:
-     ​--with gnome --with gtk --without kde+     ​--with gnome  --without kde
     ​     ​
     from available:     from available:
-    --with ​  : glut <​gnome> ​<gtk>+    --with ​  : glut <​gnome>​ gtk
     --without: <kde> theora     --without: <kde> theora
 +
 +Jeśli nie jesteś pewien za co odpowiadają poszczególne flagi, możesz zajrzeć do pliku spec. Na jego początku powinny znajdować się wszystkie możliwe parametry budowania oraz krótka informacja o każdym z nich. Plik spec znajdziesz w katalogu:
 +    ~/​rpm/​packages/​nazwaprogramu/​nazwaprogramu.spec
 +czyli w tym konkretnym przypadku jest to:
 +    ~/​rpm/​packages/​celestia/​celestia.spec
  
 ==== Co może pójść nie tak? ==== ==== Co może pójść nie tak? ====
pl/przewodniki/budowanie-z-cvs.txt · Last modified: 2010/11/14 00:25 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light