Wstęp

Dla małych sieci używanie Binda jako DNS Cache to strzelanie do wróbli z armaty, w takich zastosowaniach doskonale się sprawdzi DNSmasq. Demona instalujemy na dowolnej maszynie, zwykle jest to brama:

$ poldek -i dnsmasq

Konfiguracja

W pliku konfiguracji /etc/dnsmasq.conf ustawiamy interfejs, na którym ma nasłuchiwać:

interface=eth1

wyłączamy DHCP dla tego interfejsu (DNSmasq jest również serwerem DHCP):

no-dhcp-interface=eth1

ustawiamy wielkość cache, jeśli nie odpowiada nam domyślne 150 - podana liczba jest ilością przechowywanych wpisów:

cache-size=500

Domyślnie demon korzysta z serwerów wpisanych w /etc/resolv.conf, co wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Teraz możemy uruchomić demona:

# /etc/init.d/dnsmasq start

Test działania

# host pld-users.org localhost
Using domain server:
Name: localhost
Address: 127.0.0.1#53
Aliases: 

pld-users.org has address 193.0.95.185

Uwagi

Taki DNS-Cache jest dobry do zastosowań w sieci LAN. Dla potrzeb pojedynczej maszyny lepiej jest użyć programu nscd.

pl/przewodniki/dns-cache-oparty-na-dnsmasq.txt · Last modified: 2009/03/23 09:57 by paszczus
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light