Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:ejabberd [2009/04/12 17:25]
pawelz
pl:przewodniki:ejabberd [2009/04/12 18:11] (current)
pawelz
Line 194: Line 194:
 ====== Konfiguracja domeny ====== ====== Konfiguracja domeny ======
  
-W domenach które ma obsługiwać nasz jabber dopisujemy odpowiednie rekordy ​SVR. Dzięki temu adres jabbera może być inny od adresu rekordu A danej domeny:+W domenach które ma obsługiwać nasz jabber dopisujemy odpowiednie rekordy ​SRV. Dzięki temu adres jabbera może być inny od adresu rekordu A danej domeny:
  
 <​code>​ <​code>​
-jabber ​                 A       ​1.2.3.4 +jabber.example.net. ​                 ​A ​      ​1.2.3.4 
-_jabber._tcp ​           SRV     20 0 5269       ​jabber.example.net. +_jabber._tcp.example.net. ​           ​SRV ​    20 0 5269       ​jabber.example.net. 
-_xmpp-server._tcp ​      ​SRV ​    20 0 5269       ​jabber.example.net. +_xmpp-server._tcp.example.net. ​      SRV     20 0 5269       ​jabber.example.net. 
-_xmpp-client._tcp ​      ​SRV ​    20 0 5222       ​jabber.example.net.+_xmpp-client._tcp.example.net. ​      SRV     20 0 5222       ​jabber.example.net.
 </​code>​ </​code>​
  
Line 223: Line 223:
  
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
-Zaktualizować powyższe howto do configów aktualnych wersji ejabberd i jggtrans.+Zaktualizować powyższe howto do configów aktualnych wersji ejabberd i jggtrans. 
 +* pymsnt podobno już działa z paczki PLD
pl/przewodniki/ejabberd.1239549956.txt.gz · Last modified: 2009/04/12 17:25 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light