Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:exim-spamassasin-globalnie [2007/11/13 09:46]
duddits
pl:przewodniki:exim-spamassasin-globalnie [2007/11/13 09:50] (current)
duddits
Line 126: Line 126:
  
 Jeśli używasz [[http://​spamassassin.apache.org/​|SA]] w wersji 3.2.x lub nowszej możesz użyć **sa-compile** w celu przyspieszenia przetwarzania reguł przez SA. Zobacz też [[http://​wiki.apache.org/​spamassassin/​FasterPerformance|to]]. Jeśli używasz [[http://​spamassassin.apache.org/​|SA]] w wersji 3.2.x lub nowszej możesz użyć **sa-compile** w celu przyspieszenia przetwarzania reguł przez SA. Zobacz też [[http://​wiki.apache.org/​spamassassin/​FasterPerformance|to]].
 +
  
 ====== Greylisting ====== ====== Greylisting ======
Line 180: Line 181:
  
 Na koniec skonfigurujemy jeszcze **autoryzację**. Na koniec skonfigurujemy jeszcze **autoryzację**.
 +
 +
 ====== Autoryzacja SMTP (plain auth) ====== ====== Autoryzacja SMTP (plain auth) ======
 Znowu specjalnie się nie napracujemy. Dopoldkowujemy pakiet **cyrus-sasl-saslauthd**. Jego domyślna konfiguracja (autoryzacja przez PAM) jest dokładnie tym czego tu potrzebujemy (dla przypomnienia zakładamy, że autoryzujemy konta shellowe). Znowu specjalnie się nie napracujemy. Dopoldkowujemy pakiet **cyrus-sasl-saslauthd**. Jego domyślna konfiguracja (autoryzacja przez PAM) jest dokładnie tym czego tu potrzebujemy (dla przypomnienia zakładamy, że autoryzujemy konta shellowe).
Line 189: Line 192:
  
   begin authenticators   begin authenticators
- 
   # Uncomment lines below to enable SMTP AUTH support. Be aware that this   # Uncomment lines below to enable SMTP AUTH support. Be aware that this
   # requires cyrus-sasl-saslauthd package to be installed.   # requires cyrus-sasl-saslauthd package to be installed.
 +  ​
   plain:   plain:
    ​driver = plaintext    ​driver = plaintext
pl/przewodniki/exim-spamassasin-globalnie.1194943593.txt.gz · Last modified: 2007/11/13 09:46 by duddits
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light