PLD FAQ

Oficjalne FAQ dystrybucji: pld-linux.org/pl/FAQ.

Tutaj są odpowiedzi na często zadawane pytania, pamiętaj aby przed użyciem któregokolwiek polecenia tu podanego zapoznać się z tym, co dane polecenie robi i jego opcjami, zrobisz to za pomocą

$ man polecenie

oraz

$ info polecenie 

Konsolowe sztuczki

Jak w X zrobić zrzut ekranu z konsoli
 • przy użyciu ImageMagick:
  $ import -window root screenshot.jpg
 • za pomocą Scrot-a:
  $ scrot ’%Y-%m-%d_$wx$h.png’ -e ’mv $f ~/shots/’
  # utworzy 2000-10-30_2560x1024.png i przeniesie do katalogu ~/shots/
Jak masowo zmienić nazwy (zastąpić część nazwy) plików w konsoli
 • $ for i in /path/filename.*; do mv "$i" `echo "$i" | sed 's/filename/renamefile/'`; done
Jak zmienić konsole jeśli nie działają klawisze funkcyjne
 • $ sudo chvt x # x - numer konsoli wirtualnej
Jak wykonać coś na każdym pliku znalezionym przy użyciu find
 • $ find -name *.cs -exec grep -n -H --color 'apud' {} \;
Jak użyć polecenia echo z sudo nie używając powłoki roota
 • $ echo "test"|sudo tee -a /etc/hosts >> /dev/null

Backup

Tworzenie skompresowanych archiwów chronionych hasłem.
 • Potrzebna paczka aespipe. Hasło powinno mieć min. 20 znaków.

Kompresja:

$ tar cvf etc.aes --use-compress-program=bz2aespipe /etc

Dekompresja:

$ tar xvpf etc.aes --use-compress-program=bz2aespipe

Sieci

Jak przenieść dane bezpiecznie na inny komputer przez sieć szczególnie jeśli nie ma się miejsca lokalnie, a zdalny host jest niezaufany
 • # kompresja, pakowanie i szyfrowanie w locie, przesyłanie szyfrowanym łączem, pipemeter w celach statystycznych
  # jeśli chcesz zamiast tar możesz użyć np: cpio 
  $ tar czf - katalog | openssl enc -aes256 -e -k haslo | pipemeter | ssh user@host 'cat > /path/plik'
Jak szybko przenieść katalogi i pliki nie zmieniając ich wlaścicieli, przez sieć, szyfrowanym łączem i rozpakować na zdalnej maszynie, i zrobić to za jednym zamachem.
 • $ tar cvf - plik1 | gzip -c9 | ssh -v user@host 'cd katalog_docel && tar xzvf -'
  # lub używajac cpio, zostanie odtworzona spakowana struktura katalogów na host:
  $ find /sciezka/katalog | cpio -o -H crc | ssh user@host 'cpio -i'
  # cpio zapisuje razem z plikiem informacje o nim m.in. właściciela (a także czasy utworzenia/dostępu/modyfikacji, prawa dostępu)
Jak w prosty sposób wypisać adres IP maszyny poprzez parsowanie output-u z ifconfig
 • ifconfig eth0 | grep "inet" | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}'

System

Zapomniane/nieustawione hasło roota

Często przy instalacji zapominamy ustawić hasło roota. By to naprawić, nie trzeba się chrootować, a tym bardziej instalować dystrybucji od nowa. Wystarczy przy bootowaniu dodać parametr do lilo/Gruba:

init=/bin/bash rw

np: lilo:

pld init=/bin/bash rw

W grubie dodajemy ten wpis w linijce

kernel=

Po zakończeniu prac warto wykonać:

sync

i przed naciśnięciem Trzech Króli (ctrl+alt+del) przemontować partycję / w tryb tylko do odczytu:

mount / -o remount,ro

aby nie utracić wprowadzonych zmian.

Podkręcanie ustawień systemu plików

W celu zmniejszenia zarezerowanego obszaru dla systemu plików, dla ext2/3 można użyc polecenia:

tune2fs -m 0 /dev/xyz

Gdzie '0' to ilość procent, jaką mamy zamiar na to przeznaczyć. (domyślnie jest to 10%).

Zarezerwowany obszar to taki do którego teoretycznie nieuprzywilejowany użytkownik nie ma dostępu. Jest on przeznaczony dla demonów i procesów uprzywilejowanych użytkowników, i na partycjach systemowych powinien być stosowany ze względu na szeroko pojętą dostępność. Problem powstaje w przypadku partycji takich jak np. HOME, gdzie tak naprawdę obszar ten nie jest potrzebny, a obecnie przy dość dużych partycjach domyślne 10% jest po prostu marnowaniem przestrzeni (np. dla partycji 750GB, jest to aż 75GB!)

Nie ładuje się nowy kernel po aktualizacji
upgreadowalem kernel ale uname -r cały czas wskazuje na starsza wersje

Po aktualizacji kernela, jeżeli używamy bootloadera lilo należy wpisać:

lilo

Poldek i rpm

Jak odinstalować "oporny pakiet" - poldek zwraca: ''skryptlet nie powiódł się, status wyjścia 127''
 • rpm -e --noscripts paczka
Jak zainstalować grupę pakietów, za wyjątkiem paczek -devel?
 • poldek --ignore "*devel*" -i "kde4-kdegam*" 
Jak znaleźć pakiet, który zawiera dany plik?

W trybie interaktywnym poldka

 • poldek://all-avail> search -f *aplay*
Co zrobić jak pojawia mi się komunikat 'skiptag - s' bądź podobny przy uruchamianiu poldka

1. Zaktualizować wszystkie zainstalowane pakiety rpm-* oraz poldek-*

 • poldek:/all-avail> upgrade rpm-* poldek-*

2. Jeśli to nie pomoże, należy przebudować bazę rpm

 • # rm -f /var/lib/rpm/__db.00*
  # rpm --rebuilddb 

Inne

Jak naprawić uszkodzony plik mbox/mailbox
 • # formail -ds < uszkodzony_mailbox >> nowy_mailbox 
Jak wysłać ponownie zawartość mbox/mailbox

na określone konto:

 • # head -n -1 ./mbox | sendmail username@domain 

na konto z pola To:

 • # head -n -1 ./mbox | sendmail -t 
Evolution zgłasza błąd "niezgodność folderu poczty nawet po synchronizacji"
# cd ~/.evolution
# find . -name '*.index.data' -exec rm {} \;
# find . -name '*.ibex.index' -exec rm {} \;
# rm ~/.evolution/mail/local/folders.db

IPv6

Openssh-server

Aby sshd nasłuchiwał na adresach IPv6, należy ustawić zmienną IPV6_NETWORKING=yes w /etc/sysconfig/network - zmiana wymaga tylko restartu sshd. Przy startowaniu sieci wyświetli nam się komunikat informujący, że nie można załadować modułu IPv6 - nie należy tym się przejmować ponieważ moduł jest wkompilowany w kernel.

pl/przewodniki/faq.txt · Last modified: 2010/05/20 10:24 by nospe
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light