Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:faq [2009/06/04 17:30]
paszczus
pl:przewodniki:faq [2010/05/20 10:24] (current)
nospe Dodanie rozdziału IPv6 oraz problemu z sshd.
Line 109: Line 109:
   # rm ~/​.evolution/​mail/​local/​folders.db   # rm ~/​.evolution/​mail/​local/​folders.db
  
 +====== IPv6 ======
 +== Openssh-server ==
 +
 +Aby **sshd** nasłuchiwał na adresach IPv6, należy ustawić zmienną **IPV6_NETWORKING=yes** w **/​etc/​sysconfig/​network** - zmiana wymaga tylko restartu **sshd**. Przy startowaniu sieci wyświetli nam się komunikat informujący,​ że nie można załadować modułu IPv6 - nie należy tym się przejmować ponieważ moduł jest wkompilowany w kernel.
pl/przewodniki/faq.txt · Last modified: 2010/05/20 10:24 by nospe
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light