Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl:przewodniki:instalacja-pld-2.0-ac [2007/11/10 16:25]
qwiat
pl:przewodniki:instalacja-pld-2.0-ac [2007/11/10 16:29]
qwiat
Line 1: Line 1:
 Niniejszy powstał w wyniku potrzeby posiadania obszernego, kompletnego opisu instalacji. Oficjalna ​  ​[[http://​pl.docs.pld-linux.org/​instalacja_chroot_wstep.html|instrukcja instalacji z chroota]], dla niektórych jest zbyt "​sucha"​ i zakłada nieco większą wiedzę u użytkownika. Niniejszy powstał w wyniku potrzeby posiadania obszernego, kompletnego opisu instalacji. Oficjalna ​  ​[[http://​pl.docs.pld-linux.org/​instalacja_chroot_wstep.html|instrukcja instalacji z chroota]], dla niektórych jest zbyt "​sucha"​ i zakłada nieco większą wiedzę u użytkownika.
 +
 +Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda instalacja z choota "na żywo" zobacz [[http://​www.dlugosz.eu/​flash/​th-install.swf|nagranie]] wykonane przez [[http://​www.dlugosz.eu/​|Pawła Długosza]]
 +
  
  
pl/przewodniki/instalacja-pld-2.0-ac.txt · Last modified: 2008/05/03 15:32 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light