ChrInst to prosta, aplikacja shella, służąca do instalacji PLD z użyciem systemów typu Live: PLD-Live.th i PLD RescueCD. Oba projekty dostarczają ChrInsta, jednak zwykle szybko się deakualizuje, dlatego zdecydowanie lepszym pomysłem będzie pobranie najbardziej aktualnej wersji.

Instalacja

Po uruchomieniu Live.th wykonujemy następujące kroki:

  • Logujemy się jako użytkownik live i konfigurujemy sieć (o ile nie została podniesiona automatycznie przez DHCP lub NetworkManagera).
  • Z podziałem dysku możemy się zdać na tryb “new layout” chrinsta lub samemu je przygotować:
$ sudo cfdisk /dev/sda
  • jeśli chcemy najnowszą wersję instalatora musimy go pobrać i rozpakować:
$ wget http://qwiat.icenter.pl/chrinst/chrinst.tar.gz  
$ tar -xzf chrinst.tar.gz
  • Uruchamiamy instalator:
$ sudo ~/chrinst/chrinst

Instalator zada wiele pytań m.in. o wersję systemu, architekturę, systemy plików itd. Po przebrnięciu przez kolejne kroki zaczyna się właściwa instalacja. Na koniec zostaniemy poinformowani o zakończeniu instalacji i poprosi o restart systemu:

$ sudo reboot

Uwagi

  • ChrInst dodaje użytkownika w grupie wheel
  • wersje instalacyjne kde i gnome automatycznie instalują GDM/KDM i uruchamiają system w piątym run-levelu
  • Więcej szczegółów w pliku README
pl/przewodniki/instalacja-z-uzyciem-chrinsta.txt · Last modified: 2010/01/27 21:27 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light