Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:instalacja-z-uzyciem-chrinsta [2010/01/27 21:21]
qwiat update
pl:przewodniki:instalacja-z-uzyciem-chrinsta [2010/01/27 21:27] (current)
qwiat cosmetics
Line 6: Line 6:
  
   * Logujemy się jako użytkownik **live** i konfigurujemy sieć (o ile nie została podniesiona automatycznie przez DHCP lub NetworkManagera).   * Logujemy się jako użytkownik **live** i konfigurujemy sieć (o ile nie została podniesiona automatycznie przez DHCP lub NetworkManagera).
-  * Przygotowujemy partycje lub woluminy LVM/RAID. W przypadku partycji użyjemy programu ''​fdisk'' ​lub ''​cfdisk''​ np.:+  * Z podziałem dysku możemy się zdać na tryb "new layout"​ chrinsta ​lub samemu je przygotować:
  
   $ sudo cfdisk /dev/sda   $ sudo cfdisk /dev/sda
Line 20: Line 20:
   $ sudo ~/​chrinst/​chrinst   $ sudo ~/​chrinst/​chrinst
  
-  * Instalator zada wiele pytań m.in. o wersję ​ systemu, architekturę,​ systemy plików itd. Po przebrnięciu przez kolejne kroki zaczyna się właściwa instalacja.+Instalator zada wiele pytań m.in. o wersję ​ systemu, architekturę,​ systemy plików itd. Po przebrnięciu przez kolejne kroki zaczyna się właściwa instalacja. ​Na koniec zostaniemy poinformowani o zakończeniu instalacji i poprosi o restart systemu:
  
-Na koniec zostaniemy poinformowani o zakończeniu instalacji i poprosi o restart systemu: 
   $ sudo reboot   $ sudo reboot
  
pl/przewodniki/instalacja-z-uzyciem-chrinsta.txt · Last modified: 2010/01/27 21:27 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light