Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:instalacja [2010/08/03 19:33]
qwiat fix
pl:przewodniki:instalacja [2010/08/03 19:42] (current)
qwiat Dodanie statusu. To czy CRI dla Ti jest nieoficjalne lepiej niech Hawk się wypowie
Line 6: Line 6:
  
 ===== Instalacja z pomocą operacji chroot ===== ===== Instalacja z pomocą operacji chroot =====
 +  * status: oficjalna
   * opis instalacji: [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​instalacja_chroot_wstep.html|oficjalny]].   * opis instalacji: [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​instalacja_chroot_wstep.html|oficjalny]].
   * opis : [[instalacja-pld-2.0-ac|dla mniej zaawansowanych]]   * opis : [[instalacja-pld-2.0-ac|dla mniej zaawansowanych]]
Line 14: Line 15:
  
 ===== Prowizorka ===== ===== Prowizorka =====
 +  * status: oficjalna, niewspierana/​niedostępna
   * interfejs użytkownika:​ semigraficzny   * interfejs użytkownika:​ semigraficzny
   * dostępność:​ obrazy CD i FDD   * dostępność:​ obrazy CD i FDD
Line 20: Line 22:
   * obrazy ISO: [[ftp://​ftp.iso.pld-linux.org/​iso/​]]   * obrazy ISO: [[ftp://​ftp.iso.pld-linux.org/​iso/​]]
  
-Instalator o roboczej nazwie Prowizorka to najstarsze, ​dostępne od czasów ​**Ra** narzędzie. Był dostarczany razem z obrazami ISO, obecnie nie jest już rozwijany. Aplikacja przestała być dostępna wraz z zaprzestaniem wydawania obrazów plyt.+Instalator o roboczej nazwie Prowizorka to najstarsze, ​wprowadzone w czasach ​**Ra** narzędzie. Był dostarczany razem z obrazami ISO, obecnie nie jest już rozwijany. Aplikacja przestała być dostępna wraz z zaprzestaniem wydawania obrazów plyt.
  
  
  
 ===== chrInst ===== ===== chrInst =====
 +  * status: nieoficjalna,​ rozwijana
   * interfejs użytkownika:​ tekstowy/​semigraficzny   * interfejs użytkownika:​ tekstowy/​semigraficzny
   * dostępność:​ na [[http://​livecd.pld-linux.org|PLD-Live.th]], ​ [[http://​rescuecd.pld-linux.org|PLD Rescue CD]] i do pobrania ze strony   * dostępność:​ na [[http://​livecd.pld-linux.org|PLD-Live.th]], ​ [[http://​rescuecd.pld-linux.org|PLD Rescue CD]] i do pobrania ze strony
Line 35: Line 38:
  
 ===== CRI ===== ===== CRI =====
 +  * status: nieoficjalna,​ rozwijana
   * interfejs użytkownika:​ tekstowy / semigraficzny   * interfejs użytkownika:​ tekstowy / semigraficzny
   * dostępność:​ obrazy CD i FDD   * dostępność:​ obrazy CD i FDD
Line 44: Line 48:
  
 ===== Anaconda ===== ===== Anaconda =====
 +  * status: nieoficjalna,​ nierozwijana
   * interfejs użytkownika:​ graficzny   * interfejs użytkownika:​ graficzny
   * dostępność:​ [[http://​livecd.pld-linux.org|PLD-Live th]] i [[http://​kde4.livecd.pld-linux.org/​index.php|PLD-Linux LiveCD]]   * dostępność:​ [[http://​livecd.pld-linux.org|PLD-Live th]] i [[http://​kde4.livecd.pld-linux.org/​index.php|PLD-Linux LiveCD]]
Line 51: Line 56:
  
 ===== pld.kamilm.net ===== ===== pld.kamilm.net =====
 +  * status: nieoficjalna,​ rozwijana
   * interfejs użytkownika:​ tekstowy   * interfejs użytkownika:​ tekstowy
   * dostępność:​ [[http://​pld.kamilm.net/​skrypty/​pld_inst.sh|pld_inst.sh]]   * dostępność:​ [[http://​pld.kamilm.net/​skrypty/​pld_inst.sh|pld_inst.sh]]
pl/przewodniki/instalacja.txt · Last modified: 2010/08/03 19:42 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light