Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:irssi-pldhelp [2009/03/07 20:22]
simh
pl:przewodniki:irssi-pldhelp [2009/03/07 20:27] (current)
simh
Line 69: Line 69:
  
 To powinno wystarczyć,​ by móc zacząć zabawę z irssi, a bardziej wymagających/​zainteresowanych odsyłam do [[http://​www.irssi.org/​documentation/​startup | dokumentacji]] To powinno wystarczyć,​ by móc zacząć zabawę z irssi, a bardziej wymagających/​zainteresowanych odsyłam do [[http://​www.irssi.org/​documentation/​startup | dokumentacji]]
 +
 +Teraz można się połączyć z serwerami, ​
 +<​code>/​connect IRCnet
 +/connect FreeNode</​code>​
 +lub przeładować irssi i sprawdzić, czy połączy się samo
pl/przewodniki/irssi-pldhelp.txt · Last modified: 2009/03/07 20:27 by simh
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light