Skąd wziąć starsze wersje javy

najprościej zbudować ręcznie, na przykład tak:

cd ~/rpm/SPECS
cvs stat -v java-sun.spec
# wybieramyodpowiedni tag, na przykład java-sun-1_5
builder -bb java-sun-1_5 java-sun

Jak zainstalować drugą instancję javy

Przypuśćmy, że mamy w systemie zainstalowaną javę 1.6.0.12, ale chcemy mieć również javę 1.5.0.12. Chcemy jednak, żeby domyślną pozostała java 1.6. Możemy to zrobić tak:

rpm --relocate=/usr/bin=/opt/java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-1.5.0.12-1.i686.rpm
rpm --relocate=/usr/bin=/opt/java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-jdbc-1.5.0.12-1.i686.rpm
rpm --relocate=/usr/bin=/opt/java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-X11-1.5.0.12-1.i686.rpm
rpm --relocate=/usr/bin=/opt/java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-alsa-1.5.0.12-1.i686.rpm
rpm --relocate=/usr/bin=/opt/java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-1.5.0.12-1.i686.rpm

Teraz wystarczy ustawić odpowiednią zmienną środowiskową JAVA_HOME i uruchamiać javę przez $JAVA_HOME/bin/java

Podobnie możemy doinstalować 32-bitową javę na 64-bitowym systemie, o ile wcześniej zainstalujemy odpowiednie bibilioteki z multilib

pl/przewodniki/kilka-instancji-javy-w-jednym-systemie.txt · Last modified: 2009/03/05 18:55 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light