Link to this comparison view

pl:przewodniki:kilka-instancji-javy-w-jednym-systemie [2009/03/05 18:55] (current)
pawelz created
Line 1: Line 1:
 +====== Skąd wziąć starsze wersje javy ======
  
 +najprościej zbudować ręcznie, na przykład tak:
 +<​code>​
 +cd ~/rpm/SPECS
 +cvs stat -v java-sun.spec
 +# wybieramyodpowiedni tag, na przykład java-sun-1_5
 +builder -bb java-sun-1_5 java-sun
 +</​code>​
 +
 +====== Jak zainstalować drugą instancję javy ======
 +
 +Przypuśćmy,​ że mamy w systemie zainstalowaną javę 1.6.0.12, ale chcemy mieć również javę 1.5.0.12. Chcemy jednak, żeby domyślną pozostała java 1.6. Możemy to zrobić tak:
 +<​code>​
 +rpm --relocate=/​usr/​bin=/​opt/​java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-1.5.0.12-1.i686.rpm
 +rpm --relocate=/​usr/​bin=/​opt/​java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-jdbc-1.5.0.12-1.i686.rpm
 +rpm --relocate=/​usr/​bin=/​opt/​java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-X11-1.5.0.12-1.i686.rpm
 +rpm --relocate=/​usr/​bin=/​opt/​java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-jre-alsa-1.5.0.12-1.i686.rpm
 +rpm --relocate=/​usr/​bin=/​opt/​java-sun-1.5.0.12-i686 --excludedocs --replacefiles --oldpackage -ivh java-sun-1.5.0.12-1.i686.rpm
 +</​code>​
 +
 +Teraz wystarczy ustawić odpowiednią zmienną środowiskową JAVA_HOME i uruchamiać javę przez $JAVA_HOME/​bin/​java
 +
 +Podobnie możemy doinstalować 32-bitową javę na 64-bitowym systemie, o ile wcześniej zainstalujemy odpowiednie bibilioteki z [[multilib-czyli-mieszamy-architekture-64-i-32bit|multilib]]
pl/przewodniki/kilka-instancji-javy-w-jednym-systemie.txt · Last modified: 2009/03/05 18:55 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light