Jeśli przeglądasz tą stronę, to prawdopodobnie jesteś szczęśliwym posiadaczem notebooka z serii Latitude Dxxx firmy Dell.

Notebooki z tej serii mają całkiem niezłe wsparcie pod Linuksem, jednak pod PLD sprawiało mi to trochę problemów, dlatego opisze podstawowe rzeczy, z którymi można mieć problem na starcie.

Konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej

W modelu Latitude D505 na pokładzie znajduje się karta WLAN firmy Broadcom, model 4309. Mamy dwie możliwości konfiguracji owej karty sieciowej:

  1. Skorzystanie ze sterownika, który jest w jądrze od wersji 2.6.17
  2. Skorzystanie z Windowsowego sterownika, za pomocą narzędzia ndiswrapper

Zajmijmy się póki co metodą nr 1.

Potrzebujemy zbudować sobie paczkę bcm43xx-firmware z pliku bcm43xx-firmware.spec (paczka nie znajduje się w distro, z uwagi na licencje firmware).

./builder -bb bcm43xx-firmware.spec

Gdy już mamy zbudowaną paczkę przystępujemy do instalacji:

rpm -Uvh bcm43xx-firmware*.rpm

Teraz gdy już mamy potrzebny firmware, ładujemy sterownik:

modprobe bcm43xx

W dmesgu powinniśmy mieć coś takiego:

bcm43xx driver
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:03.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
bcm43xx: Chip ID 0x4306, rev 0x3
bcm43xx: Number of cores: 5
bcm43xx: Core 0: ID 0x800, rev 0x4, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 1: ID 0x812, rev 0x5, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 2: ID 0x80d, rev 0x2, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 3: ID 0x807, rev 0x2, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 4: ID 0x804, rev 0x9, vendor 0x4243
bcm43xx: PHY connected
bcm43xx: Detected PHY: Analog: 2, Type 2, Revision 2
bcm43xx: Detected Radio: ID: 2205017f (Manuf: 17f Ver: 2050 Rev: 2)
bcm43xx: Radio turned off

Teraz pozostaje nam tylko konfiguracja karty sieciowej.

ifconfig [nazwa_interfejsu] [adres_ip] netmask [maska]
iwconfig [nazwa_interfejsu] essid "nazwa_sieci"
ip r a default via [adres_bramy] dev [nazwa_interfejsu]

i powinniśmy mieć już działający internet via WiFi :)

Konfiguracja oszczędzania energii (zmieniejszanie zegara procesora)

Instalujemy acpid oraz laptop-mode-tools

i konfigurujemy dziabanie podczas pracy na baterii oraz przy zasilaniu.

Edytujemy plik /etc/acpi/actions/battery.sh i dodajemy wpisy:

dla on)

# deactivate standby (spindown) timeout for the drive
hdparm -q -S 0 -B 254 /dev/sda
#for centrino core duo
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
#echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor

dla off)

# activate standby (spindown) timeout for the drive
# timeout 5 minutes (man hdparm, for more informations)
hdparm -q -S 120 -B 128 /dev/sda
# for centrino core duo
echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor

Dodatkowo dodajemy moduły do /etc/modules:

ac
battery
processor
speedstep_centrino
cpufreq_userspace
cpufreq_conservative
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
pl/przewodniki/konfiguracja-notebookow-dell-latitude-d505-i-pokrewnych.txt · Last modified: 2008/01/23 16:08 by paszczus
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light