HDAPS dla laptopów Thinkpad (sprawdzone na T43p)

Dzięki HDAPS uzyskujemy dwie funkcjonalności

1. Zabezpieczenie dysku twardego

2. Sterowanie laptopem - przykłady można zobaczyć np. tutaj lub tutaj

Instalacja

Do poprawnego działania potrzebne nam będą dwie paczki, które musimy zbudować z cvs kernel-misc-tp_smapi - moduły jądra, oraz hdapsd - demon hdaps (zabezpieczenie dysku).

u mnie, mam TI, pakiety zbudowały się bez problemu

poldek:/all-avail> ls -I *hdaps* *tp_smapi*
hdapsd-0.1-0.20070524.1.i686
kernel-laptop-misc-tp_smapi-0.37-1@2.6.24.7_3.i686
2 pakiety
Konfiguracja

1. Zabezpieczenie dysku

Po zainstalowaniu musimy zastąpić moduł hdaps.ko.gz należący do jądra tym z paczki tp_smapi

mv /lib/modules/2.6.24.7_laptop-2/kernel/drivers/hwmon/hdaps.ko.gz /root/hdaps.ko.gz.bak
ln -s /lib/modules/2.6.24.7_laptop-2/misc/hdaps.ko.gz /lib/modules/2.6.24.7_laptop-2/kernel/drivers/hwmon/

Zabezpieczenie dysku działa po poprawnej edycji

/etc/sysconfig/hdapsd

np.

HDAPS_DEVICE="sda"
HDAPS_SENSITIVITY=15
HDAPS_OPTIONS="a"

2. Sterowanie laptopem

- Tworzymy nową regułę dla udev

cat /etc/udev/rules.d/50-hdaps.rules
KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{phys}=="hdaps/input1",ATTRS{modalias}=="input:b0019v1014p5054e4801-*",SYMLINK+="input/hdaps/accelerometer-event"
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="js*", MODE="0660", GROUP="joy"

- Odwracamy ruch Axis Y

musimy odwrócić ten ruch gdyż domyślnie pochylenie laptopa w przód jest równy ruchowi dżojstika w tył.

options hdaps invert=1

Od teraz możemy pograć w gierki sterując ruchami laptopa ;]

TODO: dopracowanie szybkości i czułości

pl/przewodniki/konfiguracja-notebookow-ibm-thinkpad-t43p-i-pokrewnych.1226869511.txt.gz · Last modified: 2008/11/16 22:05 by croolyc
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light