Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www [2008/10/31 10:04]
marti uzupełnienie php przez fastcgi
pl:przewodniki:lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www [2009/08/05 14:44]
marti mod_proxy z ssl'em oraz dodatkową autentykacją
Line 5: Line 5:
 Podstawowa instalacja w PLD ogranicza się do wklepania: Podstawowa instalacja w PLD ogranicza się do wklepania:
    # poldek -i lighttpd    # poldek -i lighttpd
-Resztę poldek zrobi już za nas: +   [...]
-   ​lighttpd-1.4.19-9.x86_64 zaznaczył lighttpd-mod_dirlisting-1.4.19-9.x86_64 (wł. lighttpd-mod_dirlisting = 1.4.19-9) +
-   ​lighttpd-1.4.19-9.x86_64 zaznaczył lighttpd-mod_indexfile-1.4.19-9.x86_64 (wł. lighttpd-mod_indexfile = 1.4.19-9) +
-   ​lighttpd-1.4.19-9.x86_64 zaznaczył lighttpd-mod_staticfile-1.4.19-9.x86_64 (wł. lighttpd-mod_staticfile = 1.4.19-9) +
-   There are 4 packages to install (3 marked by dependencies):​ +
-   I lighttpd-1.4.19-9.x86_64 +
-   D lighttpd-mod_dirlisting-1.4.19-9.x86_64,​ lighttpd-mod_indexfile-1.4.19-9.x86_64,​ lighttpd-mod_staticfile-1.4.19-9.x86_64 +
-   ​Potrzeba pobrać 263.8KB archiwów (263.8KB do pobrania). +
-   Po rozpakowaniu 404.8KB będzie użyte. +
-   ​Pobieranie th::​lighttpd-mod_dirlisting-1.4.19-9.x86_64.rpm... +
-   ​.............................. 100.0% ​[12.5K (12.5K/s)] +
-   ​Pobieranie th::​lighttpd-mod_indexfile-1.4.19-9.x86_64.rpm... +
-   ​.............................. 100.0% [7.9K (4.2K/s)] +
-   ​Pobieranie th::​lighttpd-mod_staticfile-1.4.19-9.x86_64.rpm... +
-   ​.............................. 100.0% [9.7K (9.7K/s)] +
-   ​Pobieranie th::​lighttpd-1.4.19-9.x86_64.rpm... +
-   ​.............................. 100.0% [233.7K (195.1K/​s)] +
-   ​Uruchamianie rpm --upgrade -vh --root /... +
-   ​ostrzeżenie:​ /​root/​tmp/​poldek-cache-root/​ftp_ftp.th.pld-linux.org.dists.th.PLD.x86.64.RPMS/​lighttpd-mod_dirlisting- ​ 1.4.19-9.x86_64.rpm:​ Nagłówek V4 sygnatura DSA: NOKEY, key ID e4f1bc2d +
-   ​Przygotowywanie... ​         ###########################################​ [100%] +
-      1:​lighttpd-mod_staticfile###########################################​ [ 25%] +
-      2:​lighttpd-mod_indexfile ###########################################​ [ 50%] +
-      3:​lighttpd-mod_dirlisting###########################################​ [ 75%] +
-   /​usr/​bin/​getgid:​ cannot find group name `lighttpd'​ +
-   ​Adding group lighttpd GID=109. +
-   ​Adding user lighttpd UID=116. +
-   ​Adding user lighttpd to group http +
-   ​usermod:​ `lighttpd'​ jest nazwą grupy głównej. +
-      4:​lighttpd ​              ###########################################​ [100%]+
    Run "/​sbin/​service lighttpd start" to start LigHTTPd webserver.    Run "/​sbin/​service lighttpd start" to start LigHTTPd webserver.
  
Line 52: Line 24:
 Na początku instalujemy niezbędny moduł: Na początku instalujemy niezbędny moduł:
   # poldek -i lighttpd-mod_simple_vhost   # poldek -i lighttpd-mod_simple_vhost
-  ​(...) +  [...]
-  There are 1 package to install: +
-  I lighttpd-mod_simple_vhost-1.4.19-9.x86_64 +
-  Potrzeba pobrać 8.5KB archiwów (8.5KB do pobrania). +
-  Po rozpakowaniu 10.5KB będzie użyte. +
-  Pobieranie th::​lighttpd-mod_simple_vhost-1.4.19-9.x86_64.rpm... +
-  .............................. 100.0% ​[8.5K (8.5K/s)] +
-  Uruchamianie rpm --install -vh --root /... +
-  ostrzeżenie:​ /​root/​tmp/​poldek-cache-root/​ftp_ftp.th.pld-linux.org.dists.th.PLD.x86.64.RPMS/​lighttpd-mod_simple_vhost-1.4.19-9.x86_64.rpm:​ Nagłówek V4 sygnatura DSA: NOKEY, key ID e4f1bc2d +
-  Przygotowywanie... ​         ###########################################​ [100%] +
-     ​1:​lighttpd-mod_simple_vho###########################################​ [100%]+
   Przeładowanie usługi lighttpd.................................... ​ [ ZROBIONE ]   Przeładowanie usługi lighttpd.................................... ​ [ ZROBIONE ]
  
Line 91: Line 53:
  
 Zacznijmy od instalacji niezbędnych modułów: Zacznijmy od instalacji niezbędnych modułów:
-  poldek:/all-avail> install ​lighttpd-php-spawned-1.4.20-4.x86_64 +  ​poldek -lighttpd-php-spawned 
-  ​Processing dependencies... +  [...]
-  lighttpd-php-spawned-1.4.20-4.x86_64 marks lighttpd-mod_fastcgi-1.4.20-4.x86_64 (cap lighttpd-mod_fastcgi = 1.4.20-4) +
-  lighttpd-php-spawned-1.4.20-4.x86_64 marks php-fcgi-5.2.6-11.x86_64 (cap php-fcgi) +
-  php-fcgi-5.2.6-11.x86_64 marks php-common-5.2.6-11.x86_64 (cap /etc/php) +
-  php-common-5.2.6-11.x86_64 marks php-dirs-1.1-2.noarch (cap php-dirs) +
-  There are 5 packages to install (4 marked by dependencies):​ +
-  I lighttpd-php-spawned-1.4.20-4.x86_64 +
-  D lighttpd-mod_fastcgi-1.4.20-4.x86_64,​ php-common-5.2.6-11.x86_64,​ php-dirs-1.1-2.noarch,​ php-fcgi-5.2.6-11.x86_64 +
-  Need to get 1.0MB of archives (1.0MB to download). +
-  After unpacking 3.6MB will be used. +
-  Retrieving th-ready::​lighttpd-mod_fastcgi-1.4.20-4.x86_64.rpm... +
-  .............................. 100.0% ​[25.8K (25.8K/s)] +
-  Retrieving th-ready::​php-common-5.2.6-11.x86_64.rpm... +
-  .............................. 100.0% [1000.5K (437.4K/​s)] +
-  Retrieving th-ready::​php-fcgi-5.2.6-11.x86_64.rpm... +
-  .............................. 100.0% [27.4K (27.4K/​s)] +
-  Retrieving th-ready::​lighttpd-php-spawned-1.4.20-4.x86_64.rpm... +
-  .............................. 100.0% [5.6K (5.6K/s)] +
-  Retrieving th::​php-dirs-1.1-2.noarch.rpm... +
-  .............................. 100.0% [3.9K (3.9K/s)] +
-  Executing rpm --upgrade -vh --root /... +
-  warning: /​root/​tmp/​poldek-cache-root/​ftp_ftp.th.pld-linux.org.dists.th.ready.x86.64.RPMS/​lighttpd-mod_fastcgi-1.4.20-4.x86_64.rpm:​ Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID e4f1bc2d +
-  Preparing... ​               ###########################################​ [100%] +
-     ​1:​lighttpd-mod_fastcgi ​  ###########################################​ [ 20%]+
   Reloading lighttpd service.........................................[ DONE ]   Reloading lighttpd service.........................................[ DONE ]
-     ​2:​php-dirs ​              ###########################################​ [ 40%] 
-     ​3:​php-common ​            ###########################################​ [ 60%] 
-     ​4:​php-fcgi ​              ###########################################​ [ 80%] 
-     ​5:​lighttpd-php-spawned ​  ###########################################​ [100%] 
-  Reloading lighttpd service.........................................[ DONE ] 
-  poldek:/​all-avail>​ quit 
  
 Ponieważ jest to PLD - to wszystko powinno śmigać "od ręki" :) Ponieważ jest to PLD - to wszystko powinno śmigać "od ręki" :)
Line 138: Line 71:
  
  
 +====== Dodatki ======
 +===== mod_proxy z ssl'em oraz dodatkową autentykacją =====
 +<​file>​
 +$HTTP["​scheme"​]=="​https"​ {
 +# jakiego hosta ma dotyczyć
 +        $HTTP["​host"​] == "​source.pld.thinkspire.org"​ {
 +# troche ograniczamy i modyfikujemy logi - tak by wiedzieć kto i skąd się logował
 +                accesslog.filename = "/​var/​log/​lighttpd/​source/​access.log"​
 +                accesslog.format = "%h %u %t \"​%r\"​ %>s %b"
 +# miejsce gdzie spoczywa certyfikat
 +                ssl.pemfile = "/​etc/​lighttpd/​cert/​source.pld.thinkspire.org.pem"​
 +# konfiguracja proxy
 +                proxy.server = ( ""​ =>
 +                        ( (
 +# host do którego ma kierować proxy oraz port
 +                        "​host"​ => "​192.168.1.123",​
 +                        "​port"​ => 8080
 +                        ) )
 +                                )
 +# konfiguracja autentykacji
 +# jeden z dostępnych backendów
 +                 ​auth.backend = "​htpasswd"​
 +                 ​auth.debug = 2
 +
 +# plik z hasłami
 +                auth.backend.htpasswd.userfile = "/​etc/​lighttpd/​auth/​htpasswd.txt"​
 +# jakiego zasobu w wyżej wymienionej domenie ma dotyczyć autentykacja
 +                auth.require = ( "/"​ =>
 +                        (
 +                        "​method"​ => "​basic",​
 +                        "​realm"​ => "​Prosze podac instniejacego uzytkownika i haslo",​
 +                        "​require"​ => "​valid-user"​
 +                        )
 +                                )
 +
 +        }
 +}
 +</​file>​
 +
 +pozostaje jeszcze tylko wygenerować login i hasło:
 +   # htpasswd -m /​etc/​lighttpd/​auth/​htpasswd.txt nazwausera
  
pl/przewodniki/lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www.txt · Last modified: 2009/08/05 14:44 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light