Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www [2008/10/31 11:04]
paszczus usuniecie output-u poldka
pl:przewodniki:lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www [2009/08/05 14:44] (current)
marti mod_proxy z ssl'em oraz dodatkową autentykacją
Line 71: Line 71:
  
  
 +====== Dodatki ======
 +===== mod_proxy z ssl'em oraz dodatkową autentykacją =====
 +<​file>​
 +$HTTP["​scheme"​]=="​https"​ {
 +# jakiego hosta ma dotyczyć
 +        $HTTP["​host"​] == "​source.pld.thinkspire.org"​ {
 +# troche ograniczamy i modyfikujemy logi - tak by wiedzieć kto i skąd się logował
 +                accesslog.filename = "/​var/​log/​lighttpd/​source/​access.log"​
 +                accesslog.format = "%h %u %t \"​%r\"​ %>s %b"
 +# miejsce gdzie spoczywa certyfikat
 +                ssl.pemfile = "/​etc/​lighttpd/​cert/​source.pld.thinkspire.org.pem"​
 +# konfiguracja proxy
 +                proxy.server = ( ""​ =>
 +                        ( (
 +# host do którego ma kierować proxy oraz port
 +                        "​host"​ => "​192.168.1.123",​
 +                        "​port"​ => 8080
 +                        ) )
 +                                )
 +# konfiguracja autentykacji
 +# jeden z dostępnych backendów
 +                 ​auth.backend = "​htpasswd"​
 +                 ​auth.debug = 2
 +
 +# plik z hasłami
 +                auth.backend.htpasswd.userfile = "/​etc/​lighttpd/​auth/​htpasswd.txt"​
 +# jakiego zasobu w wyżej wymienionej domenie ma dotyczyć autentykacja
 +                auth.require = ( "/"​ =>
 +                        (
 +                        "​method"​ => "​basic",​
 +                        "​realm"​ => "​Prosze podac instniejacego uzytkownika i haslo",​
 +                        "​require"​ => "​valid-user"​
 +                        )
 +                                )
 +
 +        }
 +}
 +</​file>​
 +
 +pozostaje jeszcze tylko wygenerować login i hasło:
 +   # htpasswd -m /​etc/​lighttpd/​auth/​htpasswd.txt nazwausera
  
pl/przewodniki/lighttpd-czyli-lajtowy-serwer-www.txt · Last modified: 2009/08/05 14:44 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light