multilib

W PLD sposób by w naszym 64bitowym systemie pojawiły się aplikacje 32bitowe jest niezmiernie prosty i przyjemny. Wszystko co trzeba zrobić, to w pliku /etc/poldek/repos.d/pld-multilib.conf ustawić dane repozytoria na:

auto  = yes
autoup = yes

Przykładowy plik z PLD Titanium

# PLD Titanium, multilib config
# Unofficial version of PLD Linux Distribution
# http://www.pld-linux.org/Titanium

_arch  = i686
_prefix = ftp://ftp.titanium.pld-linux.org/branches/titanium

_type = pndir

[source]
type  = %{_type}
name  = titanium-%{_arch}
path  = %{_prefix}/PLD/%{_arch}/RPMS/
auto  = yes
autoup = yes

[source]
type  = %{_type}
name  = titanium-ready-%{_arch}
path  = %{_prefix}/ready/%{_arch}/RPMS/
auto  = yes
autoup = yes

[source]
type  = %{_type}
name  = titanium-test-%{_arch}
path  = %{_prefix}/test/%{_arch}/RPMS/
auto  = yes
autoup = yes

Dla PLD Th wystarczy zmienić wystąpienia Titanium na th, zaś _prefix ustawić jako:

_prefix = ftp://ftp.pld-linux.org/dists/3.0/

Uruchamiamy poldka i mamy już dostęp do aplikacji 32bitowych. Instalujemy np. wine

poldek:/all-avail> i wine
...

I poldek dociągnie potrzebne zależności.

Adobe Flash

Dla instalacji wtyczki flash do naszej przeglądarki, oprócz paczki z samym flashem z repozytorium 32bit, będzie nam potrzebna paczka z repo 64bit - nspluginwrapper

pl/przewodniki/multilib-czyli-mieszamy-architekture-64-i-32bit.txt · Last modified: 2008/10/24 09:06 (external edit)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light