Link to this comparison view

pl:przewodniki:multilib-czyli-mieszamy-architekture-64-i-32bit [2008/10/24 09:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== multilib ======
 +
 +W PLD sposób by w naszym 64bitowym systemie pojawiły się aplikacje 32bitowe jest niezmiernie prosty i przyjemny.
 +Wszystko co trzeba zrobić, to w pliku **/​etc/​poldek/​repos.d/​pld-multilib.conf** ustawić dane repozytoria na:
 +<​file>​
 +auto   = yes
 +autoup = yes
 +</​file>​
 +
 +Przykładowy plik z [[http://​pld-linux.org/​Titanium | PLD Titanium]]
 +
 +<​file>​
 +# PLD Titanium, multilib config
 +# Unofficial version of PLD Linux Distribution
 +# http://​www.pld-linux.org/​Titanium
 +
 +_arch   = i686
 +_prefix = ftp://​ftp.titanium.pld-linux.org/​branches/​titanium
 +
 +_type = pndir
 +
 +[source]
 +type   = %{_type}
 +name   = titanium-%{_arch}
 +path   = %{_prefix}/​PLD/​%{_arch}/​RPMS/​
 +auto   = yes
 +autoup = yes
 +
 +[source]
 +type   = %{_type}
 +name   = titanium-ready-%{_arch}
 +path   = %{_prefix}/​ready/​%{_arch}/​RPMS/​
 +auto   = yes
 +autoup = yes
 +
 +[source]
 +type   = %{_type}
 +name   = titanium-test-%{_arch}
 +path   = %{_prefix}/​test/​%{_arch}/​RPMS/​
 +auto   = yes
 +autoup = yes
 +
 +</​file>​
 +Dla PLD Th wystarczy zmienić wystąpienia **Titanium** na **th**, zaś _prefix ustawić jako:
 +
 +<​file>​
 +_prefix = ftp://​ftp.pld-linux.org/​dists/​3.0/​
 +</​file>​
 +
 +Uruchamiamy **poldka** i mamy już dostęp do aplikacji 32bitowych. Instalujemy np. **wine**
 +
 +<​code>​
 +poldek:/​all-avail>​ i wine
 +...
 +</​code>​
 +I poldek dociągnie potrzebne zależności.
 +
 +====== Adobe Flash ======
 +Dla instalacji wtyczki flash do naszej przeglądarki,​ oprócz paczki z samym flashem z repozytorium 32bit, będzie nam potrzebna paczka z repo 64bit - **nspluginwrapper**
 +
 +
  
pl/przewodniki/multilib-czyli-mieszamy-architekture-64-i-32bit.txt · Last modified: 2008/10/24 09:06 (external edit)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light