Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:o-dystrybucji [2011/03/04 00:22]
pawelk Kosmetyka.
pl:przewodniki:o-dystrybucji [2012/01/26 14:19] (current)
light-i [AdminoCentryczność]
Line 21: Line 21:
 ===== AdminoCentryczność ===== ===== AdminoCentryczność =====
  
-Nie jesteśmy nastawieni na "​zielonych"​ użytkowników,​ nie oferujemy żadnych ułatwień, automatów itp. Zakładamy, że użytkownik PLD ma już doświadczenie z GNU/​Linuksem. Jeśli jesteś początkujący zachęcamy do spróbowania z innymi dystrybucjami. W świecie PLD ukuło się powiedzonko,​ że jest to dystrybucja robiona //przez administratorów dla administratorów//​. Oznacza to że, nie ma tu żadnych kompromisów,​ ma być elastycznie,​ wydajnie i bezpiecznie.����h�@����@�@������@�����@������@���+Nie jesteśmy nastawieni na "​zielonych"​ użytkowników,​ nie oferujemy żadnych ułatwień, automatów itp. Zakładamy, że użytkownik PLD ma już doświadczenie z GNU/​Linuksem. Jeśli jesteś początkujący zachęcamy do spróbowania z innymi dystrybucjami. W świecie PLD ukuło się powiedzonko,​ że jest to dystrybucja robiona //przez administratorów dla administratorów//​. Oznacza to że, nie ma tu żadnych kompromisów,​ ma być elastycznie,​ wydajnie i bezpiecznie.
 ===== SerweroCentryczność ===== ===== SerweroCentryczność =====
  
pl/przewodniki/o-dystrybucji.txt · Last modified: 2012/01/26 14:19 by light-i
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light