Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl:przewodniki:openldap-autoryzacja-uzytkownikow [2007/12/10 11:53]
duddits
pl:przewodniki:openldap-autoryzacja-uzytkownikow [2007/12/10 11:59]
duddits
Line 136: Line 136:
   -rw------- 1 root root 9 2007-12-10 09:43 /​etc/​ldap.secret   -rw------- 1 root root 9 2007-12-10 09:43 /​etc/​ldap.secret
 Bez tego nie będziemy mogli odpytywać bazy LDAP. Bez tego nie będziemy mogli odpytywać bazy LDAP.
 +
 +Szybkie sprawdzenie jak to działa:
 +  getent passwd root
 +Wynik tego polecenia powinien zwrócić dwa wpisy:
 +  root:​x:​0:​0:​root:/​root:/​bin/​sh ​
 +  root:​x:​0:​0:​root:/​root:/​bin/​sh
 +Co by się zgadzało, bo informacje o kontach są teraz zapisane w /etc/passwd i w OpenLDAP.
 +
 ====== Przykładowe pliki konfiguracyjne ====== ====== Przykładowe pliki konfiguracyjne ======
   * {{pl:​przewodniki:​slapd.conf.txt|/​etc/​openldap/​slapd.conf}}   * {{pl:​przewodniki:​slapd.conf.txt|/​etc/​openldap/​slapd.conf}}
pl/przewodniki/openldap-autoryzacja-uzytkownikow.txt · Last modified: 2007/12/10 12:16 by duddits
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light