Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:openldap-uwierzytelnianie-kont [2009/07/14 14:22]
paszczus BARDZO WAZNE! bez tego nie wystarujemy systemu, thx zbyniu
pl:przewodniki:openldap-uwierzytelnianie-kont [2009/10/29 13:00] (current)
simh
Line 30: Line 30:
 Pozostaje nam jeszcze sprawa hasła. Możemy je wygenerować przy pomocy narzędzi z paczki openldap. W poniższym przykładzie dodaję je od razu do pliku konfiguracyjnego (ponieważ zapisze się na końcu pliku trzeba je sobie potem przenieść we właściwe miejsce): Pozostaje nam jeszcze sprawa hasła. Możemy je wygenerować przy pomocy narzędzi z paczki openldap. W poniższym przykładzie dodaję je od razu do pliku konfiguracyjnego (ponieważ zapisze się na końcu pliku trzeba je sobie potem przenieść we właściwe miejsce):
 <​code>​ <​code>​
-  sudo slappasswd -h {md5}+  sudo slappasswd -h {md5} >> /​etc/​openldap/​slapd.conf
 </​code>​ </​code>​
 Niezbyt oryginalnie,​ ale skutecznie. Jak widać przyjąłem założenie,​ że hasła przechowujemy w formacie MD5 (można też np. SSHA). Po przeniesieniu wygenerowanego powyżej hasła we właściwe miejsce wygląda to tak: Niezbyt oryginalnie,​ ale skutecznie. Jak widać przyjąłem założenie,​ że hasła przechowujemy w formacie MD5 (można też np. SSHA). Po przeniesieniu wygenerowanego powyżej hasła we właściwe miejsce wygląda to tak:
pl/przewodniki/openldap-uwierzytelnianie-kont.txt · Last modified: 2009/10/29 13:00 by simh
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light