Wstęp

W niniejszym opracowaniu krok po kroku pokażę jak stworzyć sieć VPN używając OpenVPN.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja potrzebnych pakietów

najpierw instalujemy potrzebne rzeczy:

poldek -i openvpn easy-rsa pam

(pam instalujemy jeżeli chcemy robić autoryzację użytkowników za pomocą loginu/hasła. Jeśli wystarczą Nam certyfikaty to nie musimy)

Generowanie certyfikatów

Pierwsze co robimy tgo generowanie certyfikatów dla serwera i opcjonalnie dla klientów (jeżeli chcemy autoryzację certyfikatami). przechodzimy do katalogu /etc/easy-rsa i wydajemy polecenia:

/usr/share/easy-rsa/clean-all
./vars
/usr/share/easy-rsa/build-ca

Jeżeli dostajemy komunikat:

bash: ./vars: Permission denied

musimy wykonać:

chmod +x /etc/easy-rsa/vars

generujemy Diffie Hellman (dla zainteresowanych: http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2248)

/usr/share/easy-rsa/build-dh

a następnie odpowiadamy na kilka pytań. Aby skrócić czas możemy najpierw wyedytować plik /etc/easy-rsa/vars tak aby domyślne podpowiedzi przy generowaniu certyfikatu były tymi które nam będą odpowiadały. Ważne jest aby podać Common Name.
Mamy już certfyikat centrum autoryzacyjnego którym będziemy podpisywać inne certyfikaty. teraz generujemy certyfikat i klucz serwera:

/usr/share/easy-rsa/build-key-server serwer 

(zamiast serwer możemy podać dowolną nazwę) [ odpowiadamy dwa razy twierdząco (y) ] oraz certyfikaty dla klientów (tylko jeśli chcemy autoryzować certyfikatami):

/usr/share/easy-rsa/build-key klient1
/usr/share/easy-rsa/build-key klient2 
/usr/share/easy-rsa/build-key klient3 

jeśli zależy nam aby każdy miał swoje hasło do klucza to zamiast powyższego wydajemy polecenie:

/usr/share/easy-rsa/build-key-pass

Po pomyślnym wygenerowaniu certyfikatów przystępujemy do konfigurowania OpenVPN.

Konfigurowanie serwera OpenVPN

W tym celu tworzymy plik /etc/openvpn/tunel.conf i wpisujemy tam:

# numer IP na którym ma nasłuchiwać OpenVPN (nieobowiązkowy)
 
local 123.123.123.123
port 1194
proto udp 
dev tun 
ca /etc/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/easy-rsa/serwer.crt
key /etc/easy-rsa/serwer.key # This file should be kept secret

# cztery linijki poniżej są tylko dla tych
# co chcą autoryzować za pomocą pam
plugin /usr/lib/openvpn/plugins/openvpn-auth-pam.so ovpn
client-cert-not-required
username-as-common-name 
dh certs/dh1024.pem
# pula adresów używana przez vpn. można dobrać dowolne nieroutowalne
# 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
# należy przy tym pamiętać żeby dobrać maksymalnie niestandardowe
# (po to aby były różne od nieroutowalnego IP
# które dostanie klient np z publicznego AP
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway"

# poniżej możemy wstawić dowolne opcje które będą
# ustawione u klienta za pomocą DHCP
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
;push "dhcp-option WINS 10.8.0.1"
 
# jeżeli autoryzujemy certyfikatami i nie chce Nam się generować
# dla każdego klienta osobno można odśrednikować poniższą opcję
# (generalnie niezalecane jeśli nie masz 100% zaufania do klientów)
;duplicate-cn
keepalive 10 120
# włączamy kompresję danych
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
log     openvpn.log
log-append openvpn.log
verb 3
#eof

po zapisaniu tego pliku, tworzymy kolejny /etc/pam.d/ovpn i wpisujemy tam:

#%PAM-1.0
auth      required    pam_unix.so
auth      required    pam_shells.so
account     required    pam_unix.so
password    required    pam_unix.so md5 shadow use_authtok
password    required    pam_make.so /var/db

teraz w pliku /etc/sysconfig/openvpn zmieniamy TUNNELS=“tunel” (tunel to nazwa pliku z konfiguracją bez .conf)

Serwer mamy gotowy.

Konfiguracja klienta

plik konfiguracyjny klienta:

client
proto udp
#adres i port naszego serwera
remote 123.123.123.123 1194
dev tun
resolv-retry
infinite
nobind
tun-mtu 1500
tls-client
#jeśli autoryzujemy przez pam to poniższa linijka jest potrzebna.jeśli nie to nie
auth-user-pass
# ścieżka do plik ca.crt (który klientowi przekazujemy). jeżeli klient jest
# windowsowy to ścieżka może wyglądać jak poniżej 
ca "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt" 
# poniżej dwie linijki tylko dla tych co autoryzują certyfikatami
# oczywiście wygenerowane pliki klient1.crt i klient1.key przekazujemy 
# bezpiecznym kanałem klientowi 
cert "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\klient1.crt"
key "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\klient1.key"

ping-restart 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
resolv-retry 86400
ping 10
comp-lzo
verb 4
; eof

Uruchomienie

teraz możemy przetestować naszą konfigurację.

 • odpalamy serwer:
service openvpn start
 • obdlokowujemy na firewallu port 1194 (jeśli potrzeba) i próbujemy się połączyć klientem (uwaga: przestanie działać internet na maszynie klienckiej - tylko połączenie z serwerem będzie możliwe. po rozłączeniu prawidłowym wszystko powinno wrócić do normy)
 • po kilku chwilach (śledzimy logi na kliencie i serwerze) z klienta wpisujemy
  ping 10.8.0.1

  - powinno działać.

 • jeśli nie działa mamy noc z głowy i przystępujemy do szukania odpowiedzi na pytanie “dlaczego?”

zakładamy jednak że działa i chcemy teraz aby korzystać z zasobów internetu jako 123.123.123.123 (czyli przez IP serwera OpenVPN)

to tylko dwie krótkie zmiany na serwerze:

echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

warto sobie ustawić to na stałe: w pliku /etc/sysctl.conf ustawiamy net.ipv4.ip_forward = 0
nie zapominamy o iptables :)
zakładamy że eth0 jest interfejsem przez który serwer łączy się ze światem. wszystko fajnie działa i możemy iść spać

Drobne podniesienie bezpieczeństwa

Jedną z opcji podniesienia bezpieczeństwa naszego servera OpenVPN'a jest dodanie parametru: tls-auth, przed czym to chroni?:

 • Ataki typu DoS na port OpenVPN-owy
 • Skanowanie portow w celu sprawdzenia, na ktorym nasłuchuje OpenVPN
 • Wszelkiego ataki rodzaju buffer-overflow spowodowane przez błędy w implementacji SSLa/TLSa
 • Odrzucenie błędnych połączeń SSL/TLS zaraz na samym początku

Najpierw więc musimy wygenerować klucz współdzielony (który kopiujemy później na wszystkich klientów), możemy go umieścić tam, gdzie poprzednie certyfikaty.

openvpn --genkey --secret ta.key

Do konfiguracji serwera musimy dodać:

tls-auth /etc/easy-rsa/ta.key 0

Natomiast do konfiguracji klienta:

tls-auth "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 1

Kolejną możliwością podniesienia bezpieczeństwa jest zmiana sposobu szyfrowania. Ponieważ standardowo openvpn używa Blowfisha (128 bitów), tak by nie przesadzić możemy śmiało zmienić go np. na AES-256-CBC (OpenVPN wspiera wszystkie metody szyfrowania które udostępnia biblioteka OpenSSL).

Pamiętajmy, że musimy dodać to do plików konfiguracyjnych zarówno po stronie serwera jak i klientów:

cipher AES-256-CBC

do wyboru mamy jeszcze np:

 • Triple-DES: DES-EDE3-CBC

pozostałe możemy sobie ładnie wylistować wpisując komendę:

openvpn --show-ciphers

Na zakończenie

bardzo miły w użytkowaniu klient pod windows: http://openvpn.se/
i dla mac os http://code.google.com/p/tunnelblick/
powodzenia

pl/przewodniki/openvpn-tworzenie-szyfrowanych-tuneli.txt · Last modified: 2008/11/10 16:09 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light