Table of Contents

Wstęp

Instalacja Oracla XE - czyli wersji Express Edition. Najpierw musimy ściągnąć RPMy z: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xelinsoft-102048.html - do samej wersji serwerowej wystarczy: oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm.

Instalacja

Instalujemy program bc:

poldek:/all-avail> install bc

Dodajemy użytkownika oracle i grupę dba:

$ /usr/sbin/groupadd -r dba
$ /usr/sbin/useradd -r -M -g dba -d /usr/lib/oracle/xe -s /bin/bash oracle

Instalujemy Oracla:

$ rpm -iv ./oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm

Konfiguracja

Konfigurację uruchamiamy za pomocą polecenia:

$ /etc/init.d/oracle-xe configure

Podczas konfiguracji ustaliliśmy hasło dla użytkownika SYS i SYSTEM. Przetestowanie czy Oracle działa:

$ export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
$ cd /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin
$ ./sqlplus 'sys/tajnehaslo@//localhost/XE as sysdba'

Powinno pojawić się coś takiego:

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Aug 31 12:35:46 2011

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

SQL> quit
Disconnected from Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

Webowe GUI do zarządzania Oracle znajduje się pod adresem: http://127.0.0.1:8080/apex - chyba, że podczas konfiguracji podaliśmy inny port. Jeśli jest to serwer i nie mamy jak się dostać z poziomu localhosta do panelu Oracla to możemy zrobić prostego redir'a sieciowego:

poldek:/all-avail> install redir

I uruchamiamy:

$ redir --lport=80 --laddr=10.1.0.9 --cport=8080 --caddr=127.0.0.1 &

Gdzie 10.1.0.9 to nasze IP lokalne na serwerze. Teraz możemy się dostać do panelu poprzez link: http://10.1.0.9/apex

pl/przewodniki/oracle-express-edition.txt · Last modified: 2011/08/31 12:40 by nospe
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light