Link to this comparison view

pl:przewodniki:oracle-express-edition [2011/08/31 12:40] (current)
nospe utworzono
Line 1: Line 1:
 +====== Wstęp ======
 +
 +Instalacja Oracla XE - czyli wersji Express Edition. Najpierw musimy ściągnąć RPMy z: http://​www.oracle.com/​technetwork/​database/​express-edition/​downloads/​102xelinsoft-102048.html - do samej wersji serwerowej wystarczy: **oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm**.
 +
 +====== Instalacja ======
 +
 +Instalujemy program **bc**:
 +
 +  poldek:/​all-avail>​ install bc
 +
 +Dodajemy użytkownika **oracle** i grupę **dba**:
 +
 +  $ /​usr/​sbin/​groupadd -r dba
 +  $ /​usr/​sbin/​useradd -r -M -g dba -d /​usr/​lib/​oracle/​xe -s /bin/bash oracle
 +
 +Instalujemy Oracla:
 +
 +  $ rpm -iv ./​oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm
 +
 +====== Konfiguracja ======
 +
 +Konfigurację uruchamiamy za pomocą polecenia:
 +
 +  $ /​etc/​init.d/​oracle-xe configure
 +
 +Podczas konfiguracji ustaliliśmy hasło dla użytkownika **SYS** i **SYSTEM**. Przetestowanie czy **Oracle działa**:
 +
 +  $ export ORACLE_HOME=/​usr/​lib/​oracle/​xe/​app/​oracle/​product/​10.2.0/​server
 +  $ cd /​usr/​lib/​oracle/​xe/​app/​oracle/​product/​10.2.0/​server/​bin
 +  $ ./sqlplus '​sys/​tajnehaslo@//​localhost/​XE as sysdba'​
 +
 +Powinno pojawić się coś takiego:
 +
 +  SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Aug 31 12:35:46 2011
 +  ​
 +  Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. ​ All rights reserved.
 +  ​
 +  ​
 +  Connected to:
 +  Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +  ​
 +  SQL> quit
 +  Disconnected from Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +
 +Webowe GUI do zarządzania Oracle znajduje się pod adresem: **http://​127.0.0.1:​8080/​apex** - chyba, że podczas konfiguracji podaliśmy inny port. Jeśli jest to serwer i nie mamy jak się dostać z poziomu localhosta do panelu Oracla to możemy zrobić prostego redir'​a sieciowego:
 +
 +  poldek:/​all-avail>​ install redir
 +
 +I uruchamiamy:​
 +
 +  $ redir --lport=80 --laddr=10.1.0.9 --cport=8080 --caddr=127.0.0.1 &
 +
 +Gdzie 10.1.0.9 to nasze IP lokalne na serwerze. Teraz możemy się dostać do panelu poprzez link: **http://​10.1.0.9/​apex**
 +
  
pl/przewodniki/oracle-express-edition.txt · Last modified: 2011/08/31 12:40 by nospe
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light