Uwagi?

Uwagi na dobry początek, czyli specyfika instalacji na dzień 18 listopada 2008. Na dzień dzisiejszy, nawet przy dobrze działającej instancji lighttpd domyślne klepnięcie:

 # poldek -i phpMyAdmin

spowoduje w zainstalowanie apacza, a tego nie chcemy! Także do dzieła:

olewamy zależności

tak - olewamy! Wchodzimy do poldka i instalujemy:

 poldek:/all-avail> install --nofollow phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 Processing dependencies...
 **error: phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch: req webserver(access) not found**
 There are 1 package to install:
 I phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 Need to get 2.3MB of archives (2.3MB to download).
 After unpacking 12.3MB will be used.
 error: 1 unresolved dependency
 There were errors

jeśli dostajemy błąd jak powyżej musimy wcześniej zainstalować (wraz z zależnościami):

 poldek:/all-avail> install lighttpd-mod_access lighttpd-mod_auth

teraz już instalacja jak wyżej powinna przebiec bezproblemowo:

 poldek:/all-avail> install --nofollow phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 [...]
 Preparing...        ########################################### [100%]
  1:phpMyAdmin       ########################################### [100%]
 Reloading lighttpd service.........................................[ DONE ]

teraz już tylko edytujemy plik:

 /etc/webapps/phpMyAdmin/config.inc.php

i w miejscu:

$cfg['blowfish_secret'] = '';

uzupełniamy jakąś supertajną frazą np:

$cfg['blowfish_secret'] = 'superExtr4T4jn3Haselk000';

następnie wędrujemy już do naszej ulubionej przeglądarki i wpisujemy

 http://mojastrona.com/myadmin/

finito :)

pl/przewodniki/phpmyadmin-lighttpd.txt · Last modified: 2008/11/18 12:09 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light