Link to this comparison view

pl:przewodniki:phpmyadmin-lighttpd [2008/11/18 12:09] (current)
marti utworzono opis instalacji phpMyAdmin'a w PLD
Line 1: Line 1:
 +====== Uwagi? ======
 +Uwagi na dobry początek, czyli specyfika instalacji na dzień 18 listopada 2008. 
 +Na dzień dzisiejszy, nawet przy dobrze działającej instancji lighttpd domyślne klepnięcie:​
 +
 +   # poldek -i phpMyAdmin
 +
 +spowoduje w zainstalowanie apacza, a tego nie chcemy! Także do dzieła:
 +
 +====== olewamy zależności ======
 +
 +tak - olewamy! Wchodzimy do poldka i instalujemy:​
 +
 +   ​poldek:/​all-avail>​ install --nofollow phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 +   ​Processing dependencies...
 +   ​**error:​ phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch:​ req webserver(access) not found**
 +   There are 1 package to install:
 +   I phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 +   Need to get 2.3MB of archives (2.3MB to download).
 +   After unpacking 12.3MB will be used.
 +   ​error:​ 1 unresolved dependency
 +   There were errors
 +
 +jeśli dostajemy błąd jak powyżej musimy wcześniej zainstalować (wraz z zależnościami):​
 +
 +   ​poldek:/​all-avail>​ install lighttpd-mod_access lighttpd-mod_auth
 +
 +teraz już instalacja jak wyżej powinna przebiec bezproblemowo:​
 +
 +   ​poldek:/​all-avail>​ install --nofollow phpMyAdmin-2.11.9.2-1.noarch
 +   [...]
 +   ​Preparing... ​               ###########################################​ [100%]
 +      1:​phpMyAdmin ​            ###########################################​ [100%]
 +   ​Reloading lighttpd service.........................................[ DONE ]
 +
 +teraz już tylko edytujemy plik:
 +   /​etc/​webapps/​phpMyAdmin/​config.inc.php
 +
 +i w miejscu:
 +<​file>​$cfg['​blowfish_secret'​] = '';</​file>​
 +uzupełniamy jakąś supertajną frazą np:
 +<​file>​$cfg['​blowfish_secret'​] = '​superExtr4T4jn3Haselk000';</​file>​
 +
 +następnie wędrujemy już do naszej ulubionej przeglądarki i wpisujemy
 +   ​http://​mojastrona.com/​myadmin/​
 +
 +finito :)
 +
  
pl/przewodniki/phpmyadmin-lighttpd.txt · Last modified: 2008/11/18 12:09 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light