Kiedy masz już zainstalowane PLD, czas na wstępną konfigurację, poniżej zamieściłem zestawienie podstawowych wskazówek, dla osób rozpoczynających przygodę z naszą dystrybucją.

Domyślny edytor

Podajemy domyślny edytor tekstu w zmiennej środowiskowej EDITOR, możemy to zrobić w pliku konfiguracji naszej powłoki, w przypadku basha będzie to plik ~/.bash_profile:

$ echo "EDITOR=vim" >> ~/.bash_profile

Możemy edytor określić dla całego systemu w /etc/env.d

Użytkownicy i uprawnienia

Dodajemy użytkowników i nadajemy uprawnienia. Domyślnie w PLD użytkownik ma bardzo niskie uprawnienia. Pomocny będzie użytkownik, który będzie miał możliwość używania su/sudo (grupa wheel), w przypadku środowiska X.org użytkowników zapisujemy do grupy audio.

Zarządzanie pakietami

W przypadku instalacji z chroota zdążyłeś się już zaznajomić z Poldkiem, w przeciwnym wypadku zacznij od:

# poldek --up
# poldek

kiedy poldek się uruchomi wpisz 'help' aby wyświetlić listę funcji.

poldek:/all-avail> help

Więcej o zarządzaniu pakietami w oficjalnej dokumentacji.

Sieć

Jeśli maszyna nie korzysta z NetworkManagera (X.org) lub nie chcemy używać DHCP (domyślnie), zaczynamy od podania adresów serwerów nazw i bramy, musimy skonfigurować interfejs Ethernet lub WiFi.

X.org

Kiedy zainstalowaliśmy środowisko graficzne i dodaliśmy użytkowników, możemy uruchomić X-Window, zaczynamy od opisu skróconej konfiguracji środowiska X-Window. Jeśli wszystko działa prawidłowo to wystarczy ustawić domyślny run-level na 5

pl/przewodniki/pierwsze-kroki-z-pld.txt · Last modified: 2009/06/02 23:55 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light