Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:pierwsze-kroki-z-pld [2009/05/23 15:56]
qwiat
pl:przewodniki:pierwsze-kroki-z-pld [2009/06/02 23:55] (current)
qwiat
Line 1: Line 1:
 Kiedy masz już zainstalowane PLD, czas na wstępną konfigurację,​ poniżej zamieściłem zestawienie podstawowych wskazówek, dla osób rozpoczynających przygodę z naszą dystrybucją. Kiedy masz już zainstalowane PLD, czas na wstępną konfigurację,​ poniżej zamieściłem zestawienie podstawowych wskazówek, dla osób rozpoczynających przygodę z naszą dystrybucją.
 +
 +===== Domyślny edytor =====
 +
 +Podajemy domyślny edytor tekstu w zmiennej środowiskowej **EDITOR**, możemy to zrobić w pliku konfiguracji naszej powłoki, w przypadku basha będzie to plik **~/​.bash_profile**:​
 +
 +  $ echo "​EDITOR=vim"​ >> ~/​.bash_profile
 +
 +Możemy edytor określić dla całego systemu w [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​konfiguracja_zmienne_srodowiskowe.html|/​etc/​env.d]]
  
 ===== Użytkownicy i uprawnienia ===== ===== Użytkownicy i uprawnienia =====
  
 Dodajemy [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​administracja_konta.html|użytkowników]] i nadajemy [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​administracja_grupy.html|uprawnienia]]. Domyślnie w PLD użytkownik ma bardzo niskie uprawnienia. Pomocny będzie użytkownik,​ który będzie miał możliwość używania su/sudo (grupa **wheel**), w przypadku środowiska X.org użytkowników zapisujemy do grupy **audio**. Dodajemy [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​administracja_konta.html|użytkowników]] i nadajemy [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​administracja_grupy.html|uprawnienia]]. Domyślnie w PLD użytkownik ma bardzo niskie uprawnienia. Pomocny będzie użytkownik,​ który będzie miał możliwość używania su/sudo (grupa **wheel**), w przypadku środowiska X.org użytkowników zapisujemy do grupy **audio**.
 +
 +
  
 ===== Zarządzanie pakietami ===== ===== Zarządzanie pakietami =====
pl/przewodniki/pierwsze-kroki-z-pld.txt · Last modified: 2009/06/02 23:55 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light