Piszemy po polsku w LaTeX

Na wstępie nadmienię, że nie będę szeroko rozwodził się nad tym, czym jest LaTeX, ani dlaczego warto z niego korzystać. Osoby niedoinformowane proszę o uzupełnienie wiedzy.

Instalacja

PLD w swoim repozytorium zawiera jedną z najpopularniejszych dystrybucji TeX - TeX Live - który wspiera również LaTeXa. Poniżej znajduje się lista pakietów, wystarczających do rozpoczęcia przygody z profesjonalnym składaniem tekstów pod Linuksem.

texlive
texlive-dirs-fonts
texlive-dvips
texlive-fonts-adobe
texlive-fonts-ams
texlive-fonts-cc-pl
texlive-fonts-cm
texlive-fonts-ecc
texlive-fonts-eurosym
texlive-fonts-jknappen
texlive-fonts-latex
texlive-fonts-lm
texlive-fonts-marvosym
texlive-fonts-misc
texlive-fonts-pl
texlive-fonts-type1-bluesky
texlive-fonts-type1-cc-pl
texlive-fonts-type1-fpl
texlive-fonts-type1-pl
texlive-fonts-type1-urw
texlive-format-pdflatex
texlive-latex
texlive-latex-ams
texlive-latex-bibtex
texlive-latex-lm
texlive-latex-other
texlive-latex-pgf
texlive-latex-psnfss
texlive-latex-ucs
texlive-latex-xcolor
texlive-metapost
texlive-pdftex
texlive-plain
texlive-tex-babel
texlive-tex-misc
texlive-tex-pstricks
texlive-tex-ruhyphen
texlive-tex-ukrhyph
texlive-tex-xkeyval
texlive-xetex

Oprócz samego systemu TeX Live warto zainstalować edytor wspomagający tworzenie dokumentów LaTeX. W repozytorium PLD znajduje się ich kilka, osobiście polecam kile i lyx. Jak zawsze w przypadku edytorów, warto wypróbować parę z nich i wybrać ten, który najlepiej nam odpowiada. Dla minimalistów wspomnę, że vim oraz emacs zapewniają podświetlanie składni LaTeXowej.

Hello world

Jako że nie jest to kurs LaTeXa, ograniczę się jedynie do podania przykładowego pliku, bez zbędnych wyjaśnień:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage{polski}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[OT4]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
 
\begin{document}
\noindent
Witaj świecie. \\
Raz, dwa, trzy, próba klawiatury.\\
ęąśżźćółń \\
ĘĄŚŻŹĆÓŁŃ
\end{document}

UWAGA: Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

,,Kompilacja''

W zależności od tego jaki wynikowy plik chcemy uzyskać, powinniśmy wywołać odpowiedni program.

PDF:

 pdflatex plik.tex

DVI:

latex plik.tex

PS:

latex plik.tex
dvips plik.dvi
pl/przewodniki/piszemy-po-polsku-w-latex.txt · Last modified: 2009/08/26 19:28 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light