Link to this comparison view

pl:przewodniki:piszemy-po-polsku-w-latex [2009/08/26 19:28] (current)
dirdival utworzono
Line 1: Line 1:
 +====== Piszemy po polsku w LaTeX ======
  
 +Na wstępie nadmienię, że nie będę szeroko rozwodził się nad tym, czym jest LaTeX, ani dlaczego warto z niego korzystać. Osoby niedoinformowane proszę o uzupełnienie wiedzy. ​
 +
 +==== Instalacja ====
 +
 +PLD w swoim repozytorium zawiera jedną z najpopularniejszych dystrybucji TeX - TeX Live - który wspiera również LaTeXa.
 +Poniżej znajduje się lista pakietów, wystarczających do rozpoczęcia przygody z profesjonalnym składaniem tekstów pod Linuksem.
 +
 +  texlive
 +  texlive-dirs-fonts
 +  texlive-dvips
 +  texlive-fonts-adobe
 +  texlive-fonts-ams
 +  texlive-fonts-cc-pl
 +  texlive-fonts-cm
 +  texlive-fonts-ecc
 +  texlive-fonts-eurosym
 +  texlive-fonts-jknappen
 +  texlive-fonts-latex
 +  texlive-fonts-lm
 +  texlive-fonts-marvosym
 +  texlive-fonts-misc
 +  texlive-fonts-pl
 +  texlive-fonts-type1-bluesky
 +  texlive-fonts-type1-cc-pl
 +  texlive-fonts-type1-fpl
 +  texlive-fonts-type1-pl
 +  texlive-fonts-type1-urw
 +  texlive-format-pdflatex
 +  texlive-latex
 +  texlive-latex-ams
 +  texlive-latex-bibtex
 +  texlive-latex-lm
 +  texlive-latex-other
 +  texlive-latex-pgf
 +  texlive-latex-psnfss
 +  texlive-latex-ucs
 +  texlive-latex-xcolor
 +  texlive-metapost
 +  texlive-pdftex
 +  texlive-plain
 +  texlive-tex-babel
 +  texlive-tex-misc
 +  texlive-tex-pstricks
 +  texlive-tex-ruhyphen
 +  texlive-tex-ukrhyph
 +  texlive-tex-xkeyval
 +  texlive-xetex
 +
 +Oprócz samego systemu TeX Live warto zainstalować edytor wspomagający tworzenie dokumentów LaTeX. W repozytorium PLD znajduje się ich kilka, osobiście polecam //kile// i //lyx//. Jak zawsze w przypadku edytorów, warto wypróbować parę z nich i wybrać ten, który najlepiej nam odpowiada. Dla minimalistów wspomnę, że //vim// oraz //emacs// zapewniają podświetlanie składni LaTeXowej.
 +
 +==== Hello world ====
 +
 +Jako że nie jest to kurs LaTeXa, ograniczę się jedynie do podania przykładowego pliku, bez zbędnych wyjaśnień:​
 +
 +  \documentclass[12pt,​a4paper]{article}
 +  ​
 +  \usepackage{polski}
 +  \usepackage[utf8]{inputenc}
 +  \usepackage[OT4]{fontenc}
 +  \usepackage[polish]{babel}
 +   
 +  \begin{document}
 +  \noindent
 +  Witaj świecie. \\
 +  Raz, dwa, trzy, próba klawiatury.\\
 +  ęąśżźćółń \\
 +  ĘĄŚŻŹĆÓŁŃ
 +  \end{document}
 +
 +UWAGA: Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8. ​
 +
 +==== ,,​Kompilacja''​ ====
 +
 +W zależności od tego jaki wynikowy plik chcemy uzyskać, powinniśmy wywołać odpowiedni program.
 +
 +PDF:
 +   ​pdflatex plik.tex
 +
 +DVI:
 +  latex plik.tex
 +
 +PS:
 +  latex plik.tex
 +  dvips plik.dvi
pl/przewodniki/piszemy-po-polsku-w-latex.txt · Last modified: 2009/08/26 19:28 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light