Wymagania

Działający serwer XEN w wersji nowszej niż 3.0.

Przygotowanie kernela i initrd

Jądro z xenU należy zbudować ze speca:

rpm/packages/builder -bb kernel-xenU

Można również pobrać gotowe pakiety z nieoficjalnego repozytorium: [http://rozpalona.asia/~z/xen]. Pod tym URLem są również dostępne initrd dla głównego systemu plików na ext3 i xfs.

Konfiguracja domeny

Przykładowy działający konfig:

#
# Kernel + memory size
#
kernel = '/boot/pldth-x86_64-vmlinuz-2.6.30-xenU-0.1'
ramdisk = '/boot/pldth-x86_64-initrd-ext3-2.6.30-xenU-0.1.gz'

memory = '4096'
vcpus = 4

#
# Disk device(s).
#
root  = '/dev/xvda1 ro'
disk  = [ 'phy:vg1/th_root,xvda1,w','phy:xenserver5/th_swap,xvda2,w' ]

#
# Hostname
#
name  = 'beach'


#
# Networking
#
vif = [ 'mac=00:16:3e:00:00:01' ]

#
# Behaviour
#
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot  = 'restart'
on_crash  = 'restart'

vnc = 1
vncconsole=0

Przygotowanie systemu

Instalujemy standardowo ulubioną gałąź PLD, a następnie dokonujemy niezbędnych modyfikacji:

/etc/initab

Usuwamy wszystkie wpisy dotyczące mingetty i zamiast nich wstawiamy jeden wpis:

1:12345:respawn:/sbin/mingetty --noclear hvc0

/etc/securetty

Dodajemy linię:

hvc0

/etc/fstab

Poprawiamy urządzenia dysków. Wirtualne dyski w nowych xenU nazywają się xvdaN. Przykładowy fstab może wyglądać tak:

/dev/xvda2   swap          swap  defaults        0 0
/dev/xvda1   /            ext3  defaults        1 1

none      /proc          proc  defaults,noauto,gid=17 0 0
none      /sys          sysfs  defaults,noauto,gid=17 0 0
none      /proc/bus/usb      usbfs  defaults,noauto,devgid=78,devmode=0664 0 0
none      /dev/pts        devpts gid=5,mode=620     0 0
none      /dev/cpuset       cpuset defaults,noauto     0 0
pl/przewodniki/pld-jako-gosc-xen.txt · Last modified: 2009/06/12 15:47 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light