Link to this comparison view

pl:przewodniki:pld-jako-gosc-xen [2009/06/12 15:47] (current)
pawelz created
Line 1: Line 1:
 +====== Wymagania ======
  
 +Działający serwer XEN w wersji nowszej niż 3.0.
 +
 +====== Przygotowanie kernela i initrd ======
 +
 +Jądro z xenU należy zbudować ze speca:
 +
 +<​code>​
 +rpm/​packages/​builder -bb kernel-xenU
 +</​code>​
 +
 +Można również pobrać gotowe pakiety z nieoficjalnego repozytorium:​ [http://​rozpalona.asia/​~z/​xen]. Pod tym URLem są również dostępne initrd dla głównego systemu plików na ext3 i xfs.
 +
 +====== Konfiguracja domeny ======
 +
 +Przykładowy działający konfig:
 +<​code>​
 +#
 +#  Kernel + memory size
 +#
 +kernel ​ = '/​boot/​pldth-x86_64-vmlinuz-2.6.30-xenU-0.1'​
 +ramdisk = '/​boot/​pldth-x86_64-initrd-ext3-2.6.30-xenU-0.1.gz'​
 +
 +memory ​ = '​4096'​
 +vcpus = 4
 +
 +#
 +#  Disk device(s).
 +#
 +root    = '/​dev/​xvda1 ro'
 +disk    = [ '​phy:​vg1/​th_root,​xvda1,​w','​phy:​xenserver5/​th_swap,​xvda2,​w'​ ]
 +
 +#
 +#  Hostname
 +#
 +name    = '​beach'​
 +
 +
 +#
 +#  Networking
 +#
 +vif = [ '​mac=00:​16:​3e:​00:​00:​01'​ ]
 +
 +#
 +#  Behaviour
 +#
 +on_poweroff = '​destroy'​
 +on_reboot ​  = '​restart'​
 +on_crash ​   = '​restart'​
 +
 +vnc = 1
 +vncconsole=0
 +</​code>​
 +
 +====== Przygotowanie systemu ======
 +
 +Instalujemy standardowo ulubioną gałąź PLD, a następnie dokonujemy niezbędnych modyfikacji:​
 +
 +==== /etc/initab ====
 +Usuwamy wszystkie wpisy dotyczące mingetty i zamiast nich wstawiamy jeden wpis:
 +<​code>​
 +1:​12345:​respawn:/​sbin/​mingetty --noclear hvc0
 +</​code>​
 +
 +==== /​etc/​securetty ====
 +
 +Dodajemy linię:
 +<​code>​
 +hvc0
 +</​code>​
 +
 +==== /etc/fstab ===
 +Poprawiamy urządzenia dysków. Wirtualne dyski w nowych xenU nazywają się xvdaN. Przykładowy fstab może wyglądać tak:
 +<​code>​
 +/​dev/​xvda2 ​     swap                    swap    defaults ​               0 0
 +/​dev/​xvda1 ​     /                       ​ext3 ​   defaults ​               1 1
 +
 +none            /proc                   ​proc ​   defaults,​noauto,​gid=17 ​ 0 0
 +none            /sys                    sysfs   ​defaults,​noauto,​gid=17 ​ 0 0
 +none            /​proc/​bus/​usb ​          ​usbfs ​  ​defaults,​noauto,​devgid=78,​devmode=0664 ​ 0 0
 +none            /​dev/​pts ​               devpts ​ gid=5,​mode=620 ​         0 0
 +none            /​dev/​cpuset ​            ​cpuset ​ defaults,​noauto ​        0 0
 +</​code>​
pl/przewodniki/pld-jako-gosc-xen.txt · Last modified: 2009/06/12 15:47 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light