Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/01/29 20:09]
dirdival utworzono
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/07/11 00:30] (current)
dirdival
Line 6: Line 6:
   man poldek   man poldek
   ​   ​
-Skoro wszystko zostało już tak skrzętnie opisane, to po co właściwie ten przewodnik? Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy ​ludzie ​lubią czytać dokumentację,​ przeglądać wiele stron i czytać o wszystkich opcjach ​programu. Dla większości ​osób wystarczy prosty przewodnik, który umożliwi im pracę z programem. Stąd też pomysł na niniejszy przewodnik. Skupię się w nim głównie na najczęściej wykonywanych czynnościach. Ograniczę się również do trybu interakcyjnego,​ jest znaczniej przyjaźniejszy dla początkujących.+Skoro wszystko zostało już tak skrzętnie opisane, to po co właściwie ten przewodnik? Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy lubią czytać dokumentację,​ przeglądać wiele stron i przebijać się przez szczegółowy opis programu. Dla większości wystarczy prosty przewodnik, który umożliwi im pracę z programem. Stąd też pomysł na niniejszy przewodnik. Skupię się w nim głównie na najczęściej wykonywanych czynnościach. Ograniczę się również do trybu interakcyjnego,​ jest znaczniej przyjaźniejszy dla początkujących ​użytkowników. 
 + 
 +Aby uruchomić //poldka// w trybie interaktywnym wystarczy wywołać polecenie:​ 
 +  poldek
  
 Zanim przejdę do szczegółów,​ warto jeszcze wspomnieć, że //poldek//, do pełnego działania, wymaga wysokich uprawnień -- root'​a,​ inaczej super-użytkownika. Można oczywiście uruchomić go z uprawnieniami użytkownika,​ ale wtedy najważniejsze opcje - instalowania i usuwania pakietów - nie będą dla nas dostępne. Zanim przejdę do szczegółów,​ warto jeszcze wspomnieć, że //poldek//, do pełnego działania, wymaga wysokich uprawnień -- root'​a,​ inaczej super-użytkownika. Można oczywiście uruchomić go z uprawnieniami użytkownika,​ ale wtedy najważniejsze opcje - instalowania i usuwania pakietów - nie będą dla nas dostępne.
Line 23: Line 26:
  
 ====== Aktualizacja systemu ====== ====== Aktualizacja systemu ======
-Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując:+Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując ​(oczywiście w trybie interaktywnym):
   ls -u   ls -u
-Bądź krótsza ​zawierająca więcej informacji:+bądź krótszą komendę ​zwracającą więcej informacji:
   llu   llu
 Drugie polecenie dodatkowo pokaże nam rozmiar każdego pakietu oraz łączny rozmiar wszystkich paczek. Drugie polecenie dodatkowo pokaże nam rozmiar każdego pakietu oraz łączny rozmiar wszystkich paczek.
Line 41: Line 44:
  
 ====== Wyszukiwanie pakietów ====== ====== Wyszukiwanie pakietów ======
-Umiemy już aktualizować system, to może coś zainstalujemyTylko co? Skąd mamy wiedzieć jak nazywa się jakaś paczka, albo w której paczce ​znajduje się jakiś program.+Umiemy już aktualizować system, to może coś zainstalujemyTylko co? Skąd mamy wiedzieć jak nazywa się jakaś paczka, albo w którym pakiecie ​znajduje się jakiś program?
 Pomogą nam w tym oczywiście opcje wyszukiwania. Pomogą nam w tym oczywiście opcje wyszukiwania.
 **Najprostsza postać wyszukiwania to**: **Najprostsza postać wyszukiwania to**:
Line 60: Line 63:
   desc skype-2.1.0.47-2.i686   desc skype-2.1.0.47-2.i686
 Jeśli odpowiedź nas satysfakcjonuje,​ możemy przystąpić do instalacji, jeśli nie, oczywiście czytamy inne opisy, bądź szukamy dalej wpisując inne zapytanie. Jeśli odpowiedź nas satysfakcjonuje,​ możemy przystąpić do instalacji, jeśli nie, oczywiście czytamy inne opisy, bądź szukamy dalej wpisując inne zapytanie.
-**Możemy w ten sposób wyszukiwać również ​programów, których nazw nie znamy a interesują nas ich pewne właściwości:​**+**Możemy w ten sposób wyszukiwać również ​programy, których nazw nie znamy a interesują nas ich pewne właściwości:​**
   poldek:/​all-avail>​ search *edytor*html*   poldek:/​all-avail>​ search *edytor*html*
 +  poldek:/​all-avail>​ search *przeglądarka*www*
 **Kolejnym, przydatnym sposobem wyszukiwania jest wyszukiwanie plików:** **Kolejnym, przydatnym sposobem wyszukiwania jest wyszukiwanie plików:**
   search -f [fragment nazwy, ścieżki]   search -f [fragment nazwy, ścieżki]
Line 70: Line 74:
   search -f *ant*.jar   search -f *ant*.jar
   search -f /​usr/​share/​kadu/​*   search -f /​usr/​share/​kadu/​*
 +W odpowiedzi na nasze zapytanie powinniśmy ujrzeć listę pakietów, w których znajdują się pliki pasujące do podanego wzorca. Dla pewności, możemy obejrzeć listę plików z paczki wykonując:
 +  desc -f nazwa-pakietu
 +np.:
 +  desc -f poldek
 +
 ====== Instalacja i usuwanie pakietów ====== ====== Instalacja i usuwanie pakietów ======
 **Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wydać polecenie:​** **Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wydać polecenie:​**
Line 83: Line 92:
 i upewnić się, że nie zaczniemy przypadkiem ściągać za chwilę 500MB. i upewnić się, że nie zaczniemy przypadkiem ściągać za chwilę 500MB.
  
-**Odinstalowanie pakietu jest również ​bardzo proste. Wpisujemy po prostu:**+**Odinstalowanie pakietu jest bardzo proste. Wpisujemy po prostu:**
   uninstall nazwa/​y-pakietu/​ów   uninstall nazwa/​y-pakietu/​ów
 Podobnie jak przy instalacji możemy posłużyć się: samą nazwą, nazwą z wersją, bądź grupą pakietów. Przykłady: Podobnie jak przy instalacji możemy posłużyć się: samą nazwą, nazwą z wersją, bądź grupą pakietów. Przykłady:
   uninstall skype   uninstall skype
   uninstall gstreamer-*   uninstall gstreamer-*
 +Dla naszego bezpieczeństwa //poldek// od razu nie usunie wybranych pakietów, tylko wypisze ich listę i poprosi o potwierdzenie. Nie zdziw się również, gdy oprócz wskazanych przez Ciebie pakietów, lista paczek do usunięcia będzie większa. Po prostu niektóre pakiety wymagają istnienia innych - nazywamy to zależnościami - i po ich zniknięciu,​ dalsza ich egzystencja w systemie nie miałaby sensu.
  
 ====== Chcę wiedzieć więcej ​ ... ====== ====== Chcę wiedzieć więcej ​ ... ======
 Jeśli uważasz, że przewodnik jest zbyt powierzchowny i przedstawia zbyt mały zakres wiedzy, zajrzyj na wspomnianą już  [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​poldek.html|oficjalną stronę dokumentacji PLD]]. Jeśli uważasz, że przewodnik jest zbyt powierzchowny i przedstawia zbyt mały zakres wiedzy, zajrzyj na wspomnianą już  [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​poldek.html|oficjalną stronę dokumentacji PLD]].
-Sam //​poldek// ​również ​zawiera pomoc, wywołujemy ją:+Sam //poldek// zawiera pomoc, wywołujemy ją:
   poldek:/​all-avail>​ help   poldek:/​all-avail>​ help
-O szczegóły,​ parametry każdego polecenia możemy go również ​zapytać wykonując:+O szczegóły,​ parametry każdego polecenia możemy go zapytać wykonując:
   nazwa-komendy -?   nazwa-komendy -?
 np.: np.:
Line 99: Line 109:
   ls -?   ls -?
   desc -?   desc -?
-Jeśli interesujesz się pakietami i chciałbyś dowiedzieć się o nich nieco więcej, rzuć również ​okiem na przewodnik [[pl:​przewodniki:​rpm-w-praktyce|RPM w praktyce]]. Warto także przeczytać [[pl:​przewodniki:​budowanie-z-cvs|krótką i zgrubną instrukcję budowania pakietów z CVS.]]+Jeśli interesujesz się pakietami i chciałbyś dowiedzieć się o nich nieco więcej, rzuć okiem na przewodnik [[pl:​przewodniki:​rpm-w-praktyce|RPM w praktyce]]. Warto także przeczytać [[pl:​przewodniki:​budowanie-z-cvs|krótką i zgrubną instrukcję budowania pakietów z CVS.]]
pl/przewodniki/poldek-na-co-dzien.1264792184.txt.gz · Last modified: 2010/01/29 20:09 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light