Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/01/30 11:55]
dirdival drobne poprawki, usunięto powtórzenia
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/07/11 00:30] (current)
dirdival
Line 6: Line 6:
   man poldek   man poldek
   ​   ​
-Skoro wszystko zostało już tak skrzętnie opisane, to po co właściwie ten przewodnik? Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy ​ludzie ​lubią czytać dokumentację,​ przeglądać wiele stron i czytać o wszystkich opcjach ​programu. Dla większości ​osób wystarczy prosty przewodnik, który umożliwi im pracę z programem. Stąd też pomysł na niniejszy przewodnik. Skupię się w nim głównie na najczęściej wykonywanych czynnościach. Ograniczę się również do trybu interakcyjnego,​ jest znaczniej przyjaźniejszy dla początkujących użytkowników.+Skoro wszystko zostało już tak skrzętnie opisane, to po co właściwie ten przewodnik? Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy lubią czytać dokumentację,​ przeglądać wiele stron i przebijać się przez szczegółowy opis programu. Dla większości wystarczy prosty przewodnik, który umożliwi im pracę z programem. Stąd też pomysł na niniejszy przewodnik. Skupię się w nim głównie na najczęściej wykonywanych czynnościach. Ograniczę się również do trybu interakcyjnego,​ jest znaczniej przyjaźniejszy dla początkujących użytkowników. 
 + 
 +Aby uruchomić //poldka// w trybie interaktywnym wystarczy wywołać polecenie:​ 
 +  poldek
  
 Zanim przejdę do szczegółów,​ warto jeszcze wspomnieć, że //poldek//, do pełnego działania, wymaga wysokich uprawnień -- root'​a,​ inaczej super-użytkownika. Można oczywiście uruchomić go z uprawnieniami użytkownika,​ ale wtedy najważniejsze opcje - instalowania i usuwania pakietów - nie będą dla nas dostępne. Zanim przejdę do szczegółów,​ warto jeszcze wspomnieć, że //poldek//, do pełnego działania, wymaga wysokich uprawnień -- root'​a,​ inaczej super-użytkownika. Można oczywiście uruchomić go z uprawnieniami użytkownika,​ ale wtedy najważniejsze opcje - instalowania i usuwania pakietów - nie będą dla nas dostępne.
Line 23: Line 26:
  
 ====== Aktualizacja systemu ====== ====== Aktualizacja systemu ======
-Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując:+Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując ​(oczywiście w trybie interaktywnym):
   ls -u   ls -u
 bądź krótszą komendę i zwracającą więcej informacji: bądź krótszą komendę i zwracającą więcej informacji:
Line 71: Line 74:
   search -f *ant*.jar   search -f *ant*.jar
   search -f /​usr/​share/​kadu/​*   search -f /​usr/​share/​kadu/​*
 +W odpowiedzi na nasze zapytanie powinniśmy ujrzeć listę pakietów, w których znajdują się pliki pasujące do podanego wzorca. Dla pewności, możemy obejrzeć listę plików z paczki wykonując:
 +  desc -f nazwa-pakietu
 +np.:
 +  desc -f poldek
 +
 ====== Instalacja i usuwanie pakietów ====== ====== Instalacja i usuwanie pakietów ======
 **Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wydać polecenie:​** **Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wydać polecenie:​**
pl/przewodniki/poldek-na-co-dzien.1264848944.txt.gz · Last modified: 2010/01/30 11:55 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light