Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/07/11 00:28]
dirdival dodano informację o wejściu w tryb interaktywny + drobna korekta
pl:przewodniki:poldek-na-co-dzien [2010/07/11 00:30] (current)
dirdival
Line 26: Line 26:
  
 ====== Aktualizacja systemu ====== ====== Aktualizacja systemu ======
-Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując:+Nawet jeśli jest to nasze pierwsze uruchomienie //poldka//, w naszym systemie znajdują się już jakieś zainstalowane pakiety. Ważne jest, chociażby ze względów bezpieczeństwa,​ by były one w jak najnowszych wersjach. Listę aktualizacji możemy obejrzeń wykonując ​(oczywiście w trybie interaktywnym):
   ls -u   ls -u
 bądź krótszą komendę i zwracającą więcej informacji: bądź krótszą komendę i zwracającą więcej informacji:
pl/przewodniki/poldek-na-co-dzien.txt · Last modified: 2010/07/11 00:30 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light