Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:przywracanie-poprzedniej-wersji-pakietu [2009/10/01 15:58]
dirdival
pl:przewodniki:przywracanie-poprzedniej-wersji-pakietu [2009/10/01 16:04] (current)
dirdival
Line 77: Line 77:
 ===== CVS ===== ===== CVS =====
  
-Jeśli chcemy sprawę rozwiązać sami, możemy [[pl:​przewodniki:​budowanie-z-cvs| zbudować odpowiedni pakiet]] z CVS. Musimy jedynie wskazać //​builderowi//​ odpowiednią rewizję (opcja -r), aby zbudował ​odpowiednią wersję a nie najnowszą. Właściwy numer znajdziemy przeglądając speca dla danej paczki. ​+Jeśli chcemy sprawę rozwiązać sami, możemy [[pl:​przewodniki:​budowanie-z-cvs| zbudować odpowiedni pakiet]] z CVS. Musimy jedynie wskazać //​builderowi//​ odpowiednią rewizję (opcja -r), aby zbudował ​dobrą wersję a nie najnowszą. Właściwy numer znajdziemy przeglądając speca dla danej paczki. ​
  
 Załóżmy, że chcemy zbudować wersję 1.2.35 (wydanie drugie) pakietu //libpng//. Zaglądamy do speca i widzimy: Załóżmy, że chcemy zbudować wersję 1.2.35 (wydanie drugie) pakietu //libpng//. Zaglądamy do speca i widzimy:
pl/przewodniki/przywracanie-poprzedniej-wersji-pakietu.txt · Last modified: 2009/10/01 16:04 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light