Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:pxe [2008/01/22 05:57]
wolvverine
pl:przewodniki:pxe [2008/10/24 12:44] (current)
grizz typo
Line 19: Line 19:
 ===== Konfiguracja serwera DHCP dla stacji bootowanych przez sieć dzięki PXE - Remote Network Boot via PXE ===== ===== Konfiguracja serwera DHCP dla stacji bootowanych przez sieć dzięki PXE - Remote Network Boot via PXE =====
 W pliku /​etc/​dhcpd.conf wpisujemy odpowiednie opcje, poniżej podane są one globalnie dla wszystkich stacji, niektóre z nich można podać dla wybranej grupy stacji lub dla pojedyńczego terminala, (zakładamy że serwer DHCP jest już wstępnie skonfigurowany:​ [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​uslugi_dhcpd.html|Konfiguracja serwera DHCP]]): W pliku /​etc/​dhcpd.conf wpisujemy odpowiednie opcje, poniżej podane są one globalnie dla wszystkich stacji, niektóre z nich można podać dla wybranej grupy stacji lub dla pojedyńczego terminala, (zakładamy że serwer DHCP jest już wstępnie skonfigurowany:​ [[http://​pl.docs.pld-linux.org/​uslugi_dhcpd.html|Konfiguracja serwera DHCP]]):
-<code>+<file>
  allow bootp;​ # ​  allow bootp;​ # ​
  allow booting;​ # ​  allow booting;​ # ​
Line 42: Line 42:
  option pxelinux.reboottime ​     30;     # czas po ktorym stacja zrobi reboot jesli nie da rady się zabootować  option pxelinux.reboottime ​     30;     # czas po ktorym stacja zrobi reboot jesli nie da rady się zabootować
         ping-check = 1;                         # zezwalamy pingować         ping-check = 1;                         # zezwalamy pingować
-</code>+</file>
 przykład konfiguracji dla pojedyńczego terminala: przykład konfiguracji dla pojedyńczego terminala:
-<code>+<file>
 host terminal1{ host terminal1{
  hardware ethernet 00:​d0:​dd:​d6:​df:​d7;​  hardware ethernet 00:​d0:​dd:​d6:​df:​d7;​
Line 53: Line 53:
  option root-path "​192.168.0.1:/​exports/​terminals";​ # pełna scieżka do root-path dla terminala - z /​etc/​exports  option root-path "​192.168.0.1:/​exports/​terminals";​ # pełna scieżka do root-path dla terminala - z /​etc/​exports
  }  }
-</code>+</file>
  
 ===== Instalacja i konfiguracja serwera TFTP dla PXE ===== ===== Instalacja i konfiguracja serwera TFTP dla PXE =====
Line 64: Line 64:
  
 Następnie tworzymy katalog: Następnie tworzymy katalog:
-$ mkdir -p /​var/​lib/​tftp/​pxe i umieszczamy następujące pliki:+<​code>​$ mkdir -p /​var/​lib/​tftp/​pxe</​code> ​i umieszczamy następujące pliki:
   * initrd - plik z odpowiednio przygotowanym obrazem initrd   * initrd - plik z odpowiednio przygotowanym obrazem initrd
   * pxelinux.0 - bootloader z pakietu syslinux   * pxelinux.0 - bootloader z pakietu syslinux
Line 80: Line 80:
 Przykładowa zawartośc pliku konfiguracyjnego bootloadera (tutaj dla konkretnej stacji o adresie MAC 00-02-44-90-1F-7B),​ jesli nie chcesz definiować dla kazdej stacji lub grupy stacji utwórz plik o nazwie default: Przykładowa zawartośc pliku konfiguracyjnego bootloadera (tutaj dla konkretnej stacji o adresie MAC 00-02-44-90-1F-7B),​ jesli nie chcesz definiować dla kazdej stacji lub grupy stacji utwórz plik o nazwie default:
  
-<code>+<file>
  # vim /​var/​lib/​tftp/​pxe/​pxelinux.cfg/​00-02-44-90-1F-7B  # vim /​var/​lib/​tftp/​pxe/​pxelinux.cfg/​00-02-44-90-1F-7B
  LABEL serwerinit  LABEL serwerinit
Line 91: Line 91:
                 nfsroot=192.168.0.1:/​mnt/​hdb2/​root/​serwer2                 nfsroot=192.168.0.1:/​mnt/​hdb2/​root/​serwer2
  IPAPPEND 1  IPAPPEND 1
 +</​file>​
 APPEND przekazuje do ładowanego kernela opcje dodatkowe: APPEND przekazuje do ładowanego kernela opcje dodatkowe:
  
-<code>+<file>
  nfsaddrs=<​adres IP terminala>:<​adres IP serwera>:<​maska podsieci>:<​nazwa terminala>​  nfsaddrs=<​adres IP terminala>:<​adres IP serwera>:<​maska podsieci>:<​nazwa terminala>​
  ip=<​adres IP terminala>:<​adres IP serweray>:<​adres IP serwera x>:<​maska podsieci>:<​nazwa terminala>:<​nazwa interfejsu przez który łączy sie z root-path>:​bootp  ip=<​adres IP terminala>:<​adres IP serweray>:<​adres IP serwera x>:<​maska podsieci>:<​nazwa terminala>:<​nazwa interfejsu przez który łączy sie z root-path>:​bootp
Line 99: Line 100:
  root=/​dev/​nfs - wirtualne wpis urządzenia wskazujący ze root-path bedzie po NFS  root=/​dev/​nfs - wirtualne wpis urządzenia wskazujący ze root-path bedzie po NFS
  nfsroot=<​IP serwera NFS>:<​scieżka do root-path>:<​opcje dla NFS>  nfsroot=<​IP serwera NFS>:<​scieżka do root-path>:<​opcje dla NFS>
-</code>+</file>
  
  
Line 116: Line 117:
 </​code>​ </​code>​
  
-edytujemy /​etc/​exports +edytujemy ​**/​etc/​exports** 
-<code>+<file>
 # vim /​etc/​exports # vim /​etc/​exports
 /​terminals/​clients/​hostname ​  ​hostname.domainname(rw,​no_root_squash) /​terminals/​clients/​hostname ​  ​hostname.domainname(rw,​no_root_squash)
Line 127: Line 128:
 /​terminals/​lib ​               *.domainname(ro,​no_root_squash) /​terminals/​lib ​               *.domainname(ro,​no_root_squash)
 /​terminals/​home ​              ​*.domainname(rw,​no_root_squash) /​terminals/​home ​              ​*.domainname(rw,​no_root_squash)
-</code>+</file>
  
  
Line 135: Line 136:
    * poprzez odpowiednio przygotowane initrd.    * poprzez odpowiednio przygotowane initrd.
 W pierwszym przypadku w kernel muszą być wkompilowane nastepujące opcje: W pierwszym przypadku w kernel muszą być wkompilowane nastepujące opcje:
-<code>+<file>
 CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP=y
 CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
 CONFIG_ROOT_NFS=y CONFIG_ROOT_NFS=y
-</code>+</file>
  
 sprawdzić można to na działającym kernelu poprzez: sprawdzić można to na działającym kernelu poprzez:
Line 159: Line 160:
  
 edytujemy plik fstab dla terminali: edytujemy plik fstab dla terminali:
-<code>+<file>
 # vim /​terminals/​etc/​fstab # vim /​terminals/​etc/​fstab
 server:/​terminals/​clients/​hostname /​ nfs default ​ 1 1 server:/​terminals/​clients/​hostname /​ nfs default ​ 1 1
Line 173: Line 174:
 none /​sys sysfs defaults,​noauto,​gid=17 0 0 none /​sys sysfs defaults,​noauto,​gid=17 0 0
 none /​proc/​bus/​usb usbfs defaults,​noauto,​devgid=78,​devmode=0664 0 0 none /​proc/​bus/​usb usbfs defaults,​noauto,​devgid=78,​devmode=0664 0 0
-</code>+</file>
  
 należy wygenerować w PLD odpowiedni initrd w następujący sposób ( WAŻNE: wersja geninitrd >= 9000.2 ): należy wygenerować w PLD odpowiedni initrd w następujący sposób ( WAŻNE: wersja geninitrd >= 9000.2 ):
Line 181: Line 182:
 </​code>​ </​code>​
  
-edytujemy /​etc/​sysconfig/​geninitrd :+edytujemy ​**/​etc/​sysconfig/​geninitrd** :
  
-<code> +<file>
-# vim /​etc/​sysconfig/​geninitrd +
-</​code>​ +
- +
-<code>+
 ## dopisujemy tu moduły kart sieciowych ktore bedą używane przez terminale np: ## dopisujemy tu moduły kart sieciowych ktore bedą używane przez terminale np:
 BASICMODULES="​e1000 ne2k-pci mii 8139too 3c59x" BASICMODULES="​e1000 ne2k-pci mii 8139too 3c59x"
-</code>+</file>
  
 generujemy initrd i wychodzimy z chroot: generujemy initrd i wychodzimy z chroot:
Line 256: Line 253:
 cp boot/​isolinux/​vmlinuz /​var/​lib/​tftp/​pxe cp boot/​isolinux/​vmlinuz /​var/​lib/​tftp/​pxe
 # edytujemy pliki konfiguracyjne:​ # edytujemy pliki konfiguracyjne:​
-vim /​etc/​dhcpd.conf ​+
 </​code>​ </​code>​
-<code>+ 
 +Edytujemy **/​etc/​dhcpd.conf** 
 +<file>
 ## wybrane opcje: tutaj w sekcji global ale mozna też dla konkretnych stacji niektore opcje ustawic ########## ## wybrane opcje: tutaj w sekcji global ale mozna też dla konkretnych stacji niektore opcje ustawic ##########
 allow bootp; allow bootp;
Line 278: Line 277:
 #option pxelinux.pathprefix "/​pxe";​ #option pxelinux.pathprefix "/​pxe";​
 option pxelinux.reboottime ​     30; option pxelinux.reboottime ​     30;
-</code>+</file>
 edytujemy plik menu netbootloadera:​ edytujemy plik menu netbootloadera:​
 <​code>​ <​code>​
 $ sudo vim /​var/​lib/​tftp/​pxe/​pxelinux.conf/​default $ sudo vim /​var/​lib/​tftp/​pxe/​pxelinux.conf/​default
 +</​code>​
 +
 +<​file>​
 default local default local
 prompt 1 prompt 1
Line 323: Line 325:
  localboot 0x00  localboot 0x00
  
-</code>+</file>
 <​code>​ <​code>​
 # ustawiamy właściciela dla plików # ustawiamy właściciela dla plików
pl/przewodniki/pxe.txt · Last modified: 2008/10/24 12:44 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light