Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:rpm-w-praktyce [2010/01/24 21:27]
qwiat
pl:przewodniki:rpm-w-praktyce [2010/10/15 13:25] (current)
dirdival dodano prostszy sposób znajdowania zduplikowanych pakietów
Line 66: Line 66:
 Wracając do meritum. Jeśli liczby, zwrócone przez powyższe polecenia, różnią się to mamy kłopot. W naszym systemie jest pakiet, który został zainstalowany co najmniej dwukrotnie. Co gorsza, nie uda Ci się go usunąć Wracając do meritum. Jeśli liczby, zwrócone przez powyższe polecenia, różnią się to mamy kłopot. W naszym systemie jest pakiet, który został zainstalowany co najmniej dwukrotnie. Co gorsza, nie uda Ci się go usunąć
 za pomocą //poldka//! O tym jak pozbyć się zdublowanych pakietów przeczytasz w punkcie "opcje instalacji i usuwania"​. ​ za pomocą //poldka//! O tym jak pozbyć się zdublowanych pakietów przeczytasz w punkcie "opcje instalacji i usuwania"​. ​
 +
 +Drugim, znacznie łatwiejszym,​ sposobem znalezienia zduplikowanych pakietów jest wywołanie polecenia:
 +  $ rpm -qa | sort | uniq -d
 +Jeśli mamy problem z bazą rpm, w wyniku powinniśmy otrzymać listę kłopotliwych pakietów.
  
 Dla rozluźnienia sytuacji, będą teraz proste i przyjemne polecenia: Dla rozluźnienia sytuacji, będą teraz proste i przyjemne polecenia:
pl/przewodniki/rpm-w-praktyce.txt · Last modified: 2010/10/15 13:25 by dirdival
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light