Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:przewodniki:rt-request-tracker [2009/03/09 14:42]
paszczus typo
pl:przewodniki:rt-request-tracker [2009/03/19 09:27]
paszczus
Line 27: Line 27:
   /​etc/​rc.d/​init.d/​mysql init   /​etc/​rc.d/​init.d/​mysql init
  
-Gdy juz mamy to za soba, nalezy stworzyc baze danych dla rt, oraz uzytkownika i haslo. ​Nastepnie ​kopiujemy ​plik /​etc/​rt3/​RT_Config.pm do /​etc/​rt3/​RT_SiteConfig.pm i ustawiamy w nim nastepujace parametry:+Nastepnie ​edytujemy ​plik /​etc/​rt3/​RT_SiteConfig.pm i ustawiamy w nim nastepujace parametry:
  
 <​file>​ <​file>​
Line 39: Line 39:
 </​file>​ </​file>​
  
-Czyli tworzymy baze danych **rt3**, do ktorej dostep bedzie mial uzytkownik **rt_user** identyfikujacy sie haslem **rt_pass** na serwerze mysql znajadujacym sie na lokalnej maszynie (**localhost**).+Czyli stworzona zostanie baza danych **rt3**, do ktorej dostep bedzie mial uzytkownik **rt_user** identyfikujacy sie haslem **rt_pass** na serwerze mysql znajadujacym sie na lokalnej maszynie (**localhost**).
 Teraz najlepiej skorzystac z gotowego skryptu, ktory jest dostarczany razem z paczka rt: Teraz najlepiej skorzystac z gotowego skryptu, ktory jest dostarczany razem z paczka rt:
  
pl/przewodniki/rt-request-tracker.txt ยท Last modified: 2009/03/19 09:27 by paszczus
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light