Wstęp

Drukarka PDF na Sambie. Czyli drukowanie po przez Sambe oraz udostępnienie wydrukowanego pliku PDF na zasobie Samby. Przydatne, gdybyśmy chcieli przechowywać PDF'y na serwerze. Po co? Komu? Mi się przydało:)

Instalacja

poldek:/all-avail> install samba ghostscript

Log instalacji dostępny tutaj dla porównania w razie błędów link.

Konfiguracja po stronie serwera

Edytujemy ulubionym edytorem plik: /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = lan
server string = pokoj 303
security = share
local master = no
os level = 32
domain master = no
preferred master = no

[pdf]
comment = Folder drukarki PDF
path = /home/services/samba/pdf
public = yes
writable = yes
only guest = yes

[drukarka_pdf]
printing = bsd
path = /home/services/samba/pdf
printable = yes
guest ok = yes
print command = /usr/local/bin/printpdf %s
lpq command =
lprm command =

Edytujemy ulubionym edytorem plik: /usr/local/bin/printpdf

#!/bin/sh
DATE=`date +%b%d-%H%M%S`
TARGETDIR=/home/services/samba/pdf
ps2pdf $1 $TARGETDIR/$DATE.pdf
rm $1

Nadajemy jemu prawa do wykonywania się:

$ chmod 755 /usr/local/bin/printpdf

Tworzymy katalog na pliki PDF oraz nadajemy jemu odpowiednie prawa:

$ mkdir /home/services/samba/pdf
$ chmod 777 /home/services/samba/pdf

Uruchamiamy Sambe:

$ /etc/init.d/smb start
Uruchamianie usługi smbd...........................................[ ZROBIONE ]
Uruchamianie usługi nmbd...........................................[ ZROBIONE ]

Konfiguracja po stronie Windowsa

Wchodzimy na serwer wydruku np: \\10.100.5.67 ← mój ma takie IP.

Klikamy dwukrotnie na drukarka_pdf i dodajemy drukarkę jako obojętnie jaką, aby była kolorowa i postscriptowa np: HP Color LaserJet PS.

Drukujemy stronę testową.

Pliki

/etc/samba/smb.conf /usr/local/bin/printpdf

Wszelki uwagi i ew zapytania słać na: kamil|at|kamilm.net ;)

pl/przewodniki/samba-jako-drukarka-pdf.txt · Last modified: 2012/10/15 12:35 by nospe
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light