Bardzo przydatna rzeczą dla administratorów w firmach jest scentralizowanie danych pracowników w jednym miejscu, pozwalające na logowanie się na dowolnym komputerze w sieci na swój profil, posiadające zapisane pliki oraz ustawienia. W tym celu korzysta się z logowania do domeny. W środowisku open source z pomocą przychodzi nam Samba.

No to zaczynamy:

poldek -i samba samba-common

Teraz przechodzimy do konfiguracji:

vim /etc/samba/smb.conf

Ustawiamy nazwę grupy roboczej (nazwa domeny):

 workgroup = PLD

 server string = Kontroler domeny

Metode zabezpieczeń, w tym przypadku przyda się 'user':

 security = user
 nt acl support = yes
 nt pipe support = yes

Ustawienie naszego serwera, jako podstawowego w sieci:

  local master = yes
  domain master = yes
  preferred master = yes
  os level = 255

Dodatkowa opcja - synchronizacja czasu z naszego serwera:

 time server = yes

Włączenie samby jako kontrolera domeny:

  domain logons = yes

Skrypt, jaki ma być wykonywany po zalogowaniu się użytkownika:

  logon script = logon.bat

Ścieżka z plikami użytkowników:

  logon path = \\%N\%U\profile

Kolejność wyszukiwania, najpierw WINS - bardzo istotne!

  name resolve order = wins lmhosts bcast
  wins support = yes

Katalogi użytkowników, w których będą przechowywane ich dane“

 [homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = yes


  [Profiles]
  path = /home/profiles
  browseable = no
  guest ok = yes
  # moduł VFS sprawdzający pilnujący praw 0700 dla danego użytkownika
  vfs objects = fake_perms

To tyle póki co, to tylko zalążek poradnika :)

pl/przewodniki/samba-jako-glowny-kontroler-domeny-pdc.txt · Last modified: 2008/10/24 10:27 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light